DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT TEAM/2010-6/4
 
"Self-assembled two- and three-dimensional nanocomposites"

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wartość projektu: 1 673 000 zł
Udział Unii: 85%
Okres realizacji: 01.06.2011 - 31.05.2015


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO