DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT POMOST/2012-6/10
 
Selective determination of chosen oligonucleotides by synthetic polymer systems of molecular recognition

Nazwa beneficjenta - Instytut Chemii Fizycznej PAN
Kierownik projektu: dr Agnieszka Pietrzyk-Le
Wartość projektu: 326 666 PLN
Udział Unii: 85 %
Okres realizacji: 1.03.2013 - 30.06.2015


PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO