DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT HOMING PLUS/2013-7/13
 
A new approach to fabricating various colloidal shells and Pickering emulsions

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Kierownik projektu: dr Zbigniew Rozynek
Wartość projektu: 296 000 PLN
Udział Unii: 85 %
Okres realizacji: 1.09.2013 - 30.06.2015


PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO