KAPITAŁ LUDZKI


SKILLS – PROJEKT (2013 - 2014)
 
Manipulacje stawowe a fizyka płynów
Fluid mechanical basics of manipulative treatment of joints in physiotherapy

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Kierownik projektu: Dr Jan Guzowski
Wartość projektu: 100 000 PLN
Udział Unii: 85 000 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2014 r.


PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO