DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT TEAM/2008-2/2
 
"From nano to macroscale: motion of proteins, protein charge ladders
and nanoparticles in complex liquids"

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wartość projektu: 2 211 000 zł
Udział Unii: 85%
Okres realizacji: 01.02.2009 - 31.01.2013


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO