DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT VENTURES/2012-10/4
 
Nowe technologie mikroprzepływowe do wysokoprzepustowych badań dwuwarstw lipidowych oraz białek błonowych

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Kierownik projektu: mgr inż Tomasz Kamiński
Wartość projektu: 124 000 zł
Udział Unii: 85%
Okres realizacji: 1.03.2013 - 31.11.2014


PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO