DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT HOMING PLUS/2011-3/2
 
"Structure and stability of multiple emulsions"

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wartość projektu: 198 000 zł
Udział Unii: 85%
Okres realizacji: 01.09.2011 - 31.12.2012


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO