DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT TEAM/2008-1/1
 
"Droplet Microfluidics - Fundamentals and Applications"

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wartość projektu: 2 625 083 zł
Udział Unii Europejskiej: 85%
Okres realizacji: 1.10.2008 - 30.09.2012


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO