DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT MPD/2009/1
 
"International PhD Studies at the Institute of Physical Chemistry PAS.
Fundamental research with application in bio- and nanotechnology and information"

Badania podstawowe i stosowane w dziedzinie bio- i nanotechnologii oraz przetwarzania informacji

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wartość projektu: 5 534 100 zł
Udział Unii: 85%
Okres realizacji: 01.09.2009 - 31.08.2014


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO