DOTACJE NA INNOWACJE


PROJEKT POMOST/2011-4/11
 
"Catalysis for environmental protection - new nanomaterials for catalytic conversion
of 1,2-dichloroethane and 1,1,2-trichloroethene into useful and nontoxic products"

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wartość projektu: 280 000 zł
Udział Unii: 85%
Okres realizacji: 01.05.2012 - 31.07.2014


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO