Research areas
  Conferences
  Papers
 
LIST OF PAPERS
 (in PDF format)

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczb± punktów za umieszczon± w nich publikację naukow± (klasyfikacja MNiSW, 11 VI 2010) Homepage 


 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya