Subject index
 
PhD Theses
 (full texts in PDF format)

  2012

 1. Tomasz Kalwarczyk - "From self-diffusion to scale dependent viscosity - fluorescence correlation spectroscopy studies"
 2. Suraj Mal - "Synthesis and Photoluminescence of Lanthanide Ternary Complexes with Heterocyclic Ligands"
 3. Marek Knor - "Korelacja zjawisk powierzchniowych i objętościowych w procesie tworzenia wodorków niektórych metali ziem rzadkich"

  2011

 4. Małgorzata Koźbiał - "Opis własności fizykochemicznych pochodnych acyklowiru i ich kompleksów z wybranymi cyklodekstrynami"
 5. Agnieszka Pietrzyk-Le - "Przewodzące polimery wdrukowywane molekularnie do selektywnego oznaczania wybranych amin biogenicznych"
 6. Iryna Voloshchuk - "Wnikanie wodoru do żelaza przez porowate powłoki typu zol-żel"
 7. Marcin Gronowski - "Teoria i eksperyment w badaniach spektroskopii wybranych nitryli o znaczeniu astrochemicznym oraz cząsteczek pokrewnych"
 8. Urszula Hadam - "Rola naprężeń oraz odkształcania w absorpcji wodoru i kruchości wodorowej żelaza i jego stopów"

  2010

 9. Adam Leśniewski - "Elektrody modyfikowane materiałami z imidazolowymi grupami funkcyjnymi"
 10. Magdalena Gorska - "Wpływ czynników achiralnych na chromatograficzne rozdzielanie enancjomerów wybranych pochodnych pirolidyn-2-onu na sacharydowych fazach stacjonarnych"
 11. Wojciech Nogala - "Elektroredukcja ditlenu na ceramicznych elektrodach węglowych modyfikowanych enzymami"
 12. Rafał Wierzbicki - "Synteza i wybrane właściwości nowych wodorków w międzymetalicznych Fazach Lavesa RMn2 (R-ziemia rzadka) i ich pochodnych" 12.4 MB
 13. Ryutaro Sato - "Selected properties of novel hydrides synthesized from R7Rh3 (R=Ho, Y, Dy, Tb and Er) and several transition metal based intermetallic compounds" 4 MB
 14. Małgorzata Kowalczyk - "Cholany jako układy samoorganizujące się w technikach rozdzielczych" (2010), 3.8 MB
   

  2009

 15. Marcin Tabaka - "Regulacja operonu tryptofanowego u E.coli"
 16. Karolina Kędra-Królik - "Opracowanie nowej metody wytwarzania submikrometrycznych kryształów węglanu wapnia w kontrolowanej reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla" 10 MB
 17. Piotr Pięta - "Budowa i właściwości fizykochemiczne cienkich warstw [C60]fulerenu, jego wybranych pochodnych, lub jednościennych nanorurek węglowych i przewodzących polimerów fulerenowych" 8 MB
 18. Gabriela Wiosna-Sałyga - "Procesy fototautomeryzacji w cząsteczkach azaaromatycznych"
 19. Leszek Znak - "Rola nośnika i promotorów w kształtowaniu właściwości katalizatorów niklowych dla procesów otrzymywania wodoru"
   

  2008

 20. Natalia Urbańska - "Synteza i spektroskopia wielofunkcyjnych pochodnych porficenów" 2.3 MB
 21. Patrycja Grzeszczak - "Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku - obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii sił atomowych (AFM)" 10 MB
 22. Izabela Franssen - "Laser spectroscopy, photophysics and photochemistry of selected electron donor-acceptor systems" 5.1 MB
 23. Arkadiusz Kwaterczak - "Kompleksy supramolekularne w elektroforezie związków chiralnych - zastosowanie w analizie substancji leczniczych" 3.3 MB
 24. Oksana Danylyuk - "Solid-state complexes of water-soluble calixarenes with biorelevant molecules" 4.4 MB
 25. Zofia Wolarek - "Wnikanie, transport i absorpcja wodoru przez azotowane żelazo" 3.0 MB Homepage 


 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya