ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
tel. (22) 343-3151, fax (22) 632-5276, (22) 343-3333

P R Z E T A R G

Dostawa, instalacja, uruchomienie zestawu analizy termicznej składajšcego się z różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) oraz termograwimetru (TGA) z sensorem DSC wraz z wyposażeniem oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urzšdzenia

powyższe pliki są dostępne w formacie PDF.

powrót do listy przetargów