Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

 

Warszawa, 6 marca 2012

 

 

 

 

 

 

Otwarto nowoczesne laboratorium do badań nad mikroprzepływami

 

 

            Mikro- i nanokrople płynące wewnątrz ledwie widocznych kanalików mogą być

            miniaturowymi reaktorami chemicznymi. Badania nad tą nowoczesną dziedziną

            współczesnej chemii będzie można prowadzić efektywniej dzięki nowemu

            laboratorium, które właśnie otwarto w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

            w Warszawie.

 

 

6 marca w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie otwarto Środowiskowe Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kilkunastu największych polskich instytucji naukowych tworzących konsorcjum NanoBioGeo.

 

Mikroprzepływy polegają na przepuszczaniu płynu nośnego z mikrokroplami zawierającymi odczynniki chemiczne przez odpowiednio zaprojektowane, proste w budowie i tanie w wykonaniu układy kanalików. Zrozumienie zjawisk zachodzących w warunkach mikroprzepływów oraz opracowanie technik wytwarzania, transportowania, łączenia i dzielenia mikrokropel różnych substancji chemicznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dziedziny.

 

"Nasze laboratorium służy badaniom zjawisk w układach mikroprzepływowych. Chodzi przede wszystkim o rejestrację optyczną ultraszybkich procesów transportowych w mikro- i nanoskali, takich jak przepływy czy dyfuzja", mówi dr hab. Piotr Garstecki, prof. IChF PAN. Nowoczesna aparatura Laboratorium pozwala stosować wiele technik mikroskopowych, w tym mikroskopię fluorescencyjną oraz jasnego pola. Sprzęt umożliwia także prowadzenie badań z zakresu spektroskopii korelacji fluorescencji.

 

Badania nad mikroprzepływami są uznawane za przyszłościowe. W zgodnej opinii wielu naukowców, układy mikroprzepływowe zmienią oblicze współczesnej chemii w porównywalnym stopniu, jak układy scalone przekształciły elektronikę w latach 70. ubiegłego wieku.

 

Nowo otwarte laboratorium działa w Zakładzie Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii IChF PAN. Jest kolejnym uruchomionym z czternastu laboratoriów powstających w ramach projektu Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Dostęp do aparatury Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych mają instytucje wchodzące w skład konsorcjum NanoFun oraz użytkownicy zewnętrzni, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Więcej informacji o Laboratorium można znaleźć na stronie:

 

http://pepe.ichf.edu.pl/nanofun/

 

Celem projektu NanoFun jest utworzenie w Polsce sieci kilkunastu środowiskowych laboratoriów zajmujących się nowatorskimi badaniami naukowymi o charakterze inter- i multidyscyplinarnym, o potencjalnych zastosowaniach w zakresie nanomateriałów, biochemii, biofizyki i inżynierii chemicznej.

 

Z infrastruktury badawczej powstającej w kraju w ramach NanoFun skorzysta ponad 100 jednostek naukowych i firm oraz ok. tysiąca studentów. Przewiduje się, że infrastruktura umożliwi zrealizowanie ok. 150 projektów badawczych i rozwojowych o międzynarodowym charakterze, z udziałem kilkuset naukowców, m. in. z Harvard University, University of California, Johns Hopkins University, University of Toronto, McGill University, London University, Centro Nacional de Biotecnologia, Max Planck Institute, Ecole Politechnique i Queensland University of Technology.

 

Materiał prasowy przygotowany dzięki projektowi NanoFun, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.02.02.00-00-025/09, oraz grantowi NOBLESSE w ramach działania "Potencjał badawczy" 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie

i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

 

                dr hab. Piotr Garstecki, prof. IChF PAN

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3432233

                email: garst@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

                http://pepe.ichf.edu.pl/nanofun/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF120306b_fot01s.jpg                                    HR: http://ichf.edu.pl/press/2012/03/IChF120306b_fot01.jpg

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie otwarto nowoczesne laboratorium do badania zjawisk zachodzących w układach mikroprzepływowych. (Źródło: IChF PAN/Grzegorz Krzyżewski)