Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

Warszawa, 24 listopada 2011

 

 

 

 

Dwóch młodych naukowców z IChF PAN w finale konkursu Scopus-Perspektywy

 

 

            Prestiżowe międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. i Fundacja

            Edukacyjna "Perspektywy" zakończyły czwartą edycję konkursu Scopus-

            Perspektywy Young Researcher Award 2011. W ścisłym finale znalazło się aż

            dwóch młodych naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN: dr Marcin

            Gronowski, laureat nagrody głównej, oraz mgr inż. Krzysztof Churski.

 

 

Nagroda Scopus-Perspektywy Young Researcher Award została ustanowiona w 2008 roku przez międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Jej celem jest wspieranie i promowanie naukowców poniżej 30 roku życia, mających istotne osiągnięcia naukowe o oddźwięku międzynarodowym. W tegorocznej edycji jednym z trzech głównych laureatów został dr Marcin Gronowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN), uhonorowany za osiągnięcia w zakresie astrochemii. W dziesięcioosobowym gronie finalistów znalazł się także mgr inż. Krzysztof Churski, wyróżniony w dziedzinie technologii za prace nad urządzeniami mikroprzepływowymi.

 

Do bieżącej edycji konkursu Scopus-Perspektywy rektorzy uczelni akademickich i instytuty Polskiej Akademii Nauk zgłosiły prawie 200 kandydatów. Jury konkursu wybrało następnie dziesięciu finalistów. Wczoraj, podczas gali w hotelu Mercure Grand w Warszawie z udziałem władz polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, trójce finalistów przyznano tytuł laureata oraz dwa tysiące euro na pokrycie kosztów udziału w wybranej międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Jednym z trzech głównych laureatów nagrody Scopus-Perspektywy 2011 został, w dziedzinie chemii, dr Marcin Gronowski z IChF PAN. Gronowski zajmuje się astrochemią, zarówno jej częścią eksperymentalną, związaną z przeprowadzaniem doświadczeń astrochemicznych, jak również zagadnieniami teoretycznymi, w tym obliczeniami kwantowo-chemicznymi.

 

Gronowski nawiązał współpracę z Instytutem Chemii Fizycznej PAN jeszcze w okresie liceum. Pisząc pracę magisterską już był współautorem dziewięciu publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym tak prestiżowych jak "Astrophysical Journal". Bogaty dorobek umożliwił Gronowskiemu napisanie w pół roku pracy doktorskiej i jej obronę jeszcze przed upływem roku od ukończenia studiów. Tematem pracy doktorskiej laureata były liniowe cząsteczki występujące w przestrzeni kosmicznej, przyjmujące często formę węglowych łańcuchów, które z jednej strony zakończone są  atomem wodoru, a z drugiej atomem azotu.

 

Do finału konkursu Scopus-Perspektywy zakwalifikował się także mgr inż. Krzysztof Churski, doktorant z IChF PAN. Jego badania, wyróżnione w kategorii "Technologia", dotyczą mikroprzepływowych układów kombinatorycznych, przeznaczonych do wysokowydajnych badań przesiewowych. Urządzenia tego typu pozwalają na przeprowadzenie znacznie większej liczby badań przesiewowych niż jest to możliwe obecnie za pomocą typowych macierzy wielodołkowych. Reakcje zachodzące w urządzeniach mikrofluidycznych mogą być ponadto precyzyjniej kontrolowane i nie wymagają dużych objętości reagentów. Mimo młodego wieku, Churski jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, a jego badania zaowocowały do tej pory aż pięcioma patentami.

 

Międzynarodowe wydawnictwo Elsevier B.V. z siedzibą w Holandii jest liderem wśród wydawnictw naukowych - wydaje rocznie ponad dwa tysiące czasopism i dwa tysiące książek naukowych. Najważniejszym produktem firmy jest SCOPUS, największa na świecie baza kompediow i cytowań literatury naukowej. Drugi z organizatorów konkursu, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", to niezależna organizacja non-profit, promująca polskie szkolnictwo wyższe za granicą i wspierająca proces umiędzynarodowienia polskich uczelni. Fundacja co roku przygotowuje ranking polskich uczelni oraz organizuje kampanie informacyjne, konferencje i szkolenia w zakresie edukacji.

 

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania "Potencjał badawczy" VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie

i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY:

 

                dr Marcin Gronowski

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433214

                email: marcin@ichf.edu.pl

 

                mgr inż. Krzysztof Churski

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433340

                email: churski@ichf.edu.pl

 

                dr hab. Robert Kołos, prof. IChF PAN, opiekun naukowy Marcina Gronowskiego

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433218

                email: kolos@ichf.edu.pl

 

                dr hab. Piotr Garstecki, prof. IChF PAN, opiekun naukowy Krzysztofa Churskiego

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Scope Fluidics

                tel. +48 22 3432233

                email: garst@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

                http://www.perspektywy.org/elsevier/

                Strona konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award.

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF111124b_fot01s.jpg                                     HR: http://ichf.edu.pl/press/2011/11/IChF111124b_fot01.jpg

Laureaci, finaliści i organizatorzy konkursu Scopus-Perspektywy Young Reasercher Award 2011. W imieniu dr Marcina Gronowskiego nagrodę główną odebrał jego opiekun naukowy, prof. IChF PAN Robert Kołos (w dolnym rzędzie pośrodku). Drugi finalista z IChF PAN, doktorant Krzysztof Churski, widoczny trzeci od prawej w górnym rzędzie. (Źródło: Elsevier/Fundacja "Perspektywy"/Krzysztof Wojciewski)