Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

 

Warszawa, 13 października 2011

 

 

 

 

 

Liczba praktykantów w IChF PAN wzrosła niemal dziesięciokrotnie

 

 

            Wakacyjne praktyki odgrywają coraz większą rolę w programach studiów

            na kierunkach ścisłych, a sami studenci coraz częściej wybierają na miejsce

            praktyk wiodące jednostki naukowe w kraju. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN

            w Warszawie zainteresowanie praktykami wzrosło w ostatnich latach prawie

            dziesięciokrotnie.

 

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) należy w kraju do czołowych jednostek naukowych w dziedzinie chemii. Rosnący prestiż Instytutu coraz częściej doceniają studenci zainteresowani praktykami wakacyjnymi. "Od mniej więcej trzech lat obserwujemy wyraźny wzrost liczby praktykantów w naszym instytucie", mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, zastępca dyrektora do spraw naukowych w IChF PAN. "Jeszcze w 2008 roku mieliśmy zaledwie cztery takie osoby, w tym roku już 35. Prawdopodobnie w przyszłym roku dotrzemy do granicy pojemności naszych zakładów".

 

Dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN praktyki studenckie są cennym źródłem doktorantów. "Niemal wszyscy praktykanci z mojego zakładu rozpoczęli później studia doktoranckie w naszym zespole. Tylko jeden zdecydował się na doktorat na macierzystej uczelni", zauważa prof. Opałło.

 

Projekty realizowane przez studentów są zazwyczaj częścią większych projektów badawczych IChF PAN, dzięki czemu praktykanci mogą otrzymać wynagrodzenie za swą pracę. Warunkiem jest przygotowanie po zakończeniu praktyk raportu końcowego. Możliwość otrzymania wynagrodzenia jest szczególnie ważna dla studentów spoza Warszawy, ponoszących koszty pobytu w stolicy. 

 

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk wakacyjnych w IChF PAN mogą za pomocą strony internetowej Instytutu (www.ichf.edu.pl) wybrać odpowiadające im laboratorium, a następnie skontaktować się bezpośrednio z przyszłym opiekunem praktyk.

 

Atrakcyjność praktyk w IChF PAN podnosi fakt, że w najnowszym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut znalazł się na trzecim miejscu w kraju w grupie jednostek naukowych z dziedziny chemii oraz inżynierii materiałowej, chemicznej i procesowej. Studenci przez kilka tygodni praktyk mają więc okazję uczestniczyć w pracach jednych z najlepszych zespołów naukowych w kraju.

 

O światowym poziomie nauki w Instytucie Chemii Fizycznej PAN świadczą również granty przyznawane instytutowi i jego pracownikom. W 2011 roku IChF PAN otrzymał m.in. grant NOBLESSE wartości 3,3 mln euro, przeznaczony głównie na rozwój zespołów badawczych i tworzenie nowych. NOBLESSE należy do największych grantów przyznanych pojedynczej polskiej instytucji naukowo-badawczej w ramach działania "Potencjał Badawczy" VII Programu Ramowego Unii Europejskiej. "Nasz wniosek o NOBLESSE zdobył maksymalną liczbę punktów – jako jeden z zaledwie siedmiu na blisko trzysta złożonych przez instytucje naukowe z Europy i świata", podkreśla prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN. Znaczący indywidualny sukces odniósł także dr hab. Piotr Garstecki. Jest on jednym z zaledwie dwóch tegorocznych polskich laureatów prestiżowego grantu ERC Starting Grant wartości 1,75 mln euro, przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

 

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania "Potencjał badawczy" VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doœwiadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie

i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

 

                prof. dr hab. Marcin Opałło

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433375

                email: mopallo@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF111013b_fot01s.jpg                                    HR: http://ichf.edu.pl/press/2011/10/IChF111013b_fot01.jpg

Liczba studentów na praktykach wakacyjnych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie w ostatnich czterech latach wzrosła niemal dziesięciokrotnie. (Źródło: IChF PAN, Grzegorz Krzyżewski)