Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

Warszawa, 7 lipca 2011

 

 

 

 

Licencjaci: Ruszyła pierwsza edycja konkursu o Złoty Medal Chemii

 

 

            Napisałeś pracę licencjacką lub inżynierską z chemii, fizyki bądź ich pogranicza

            z biologią? Stań do walki o Złoty Medal Chemii! Właśnie wystartował coroczny

            konkurs Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Na zwycięzów czekają wysokie nagrody

            pieniężne oraz możliwość odbycia stażu naukowego i bezpłatnego realizowania

            badań w laboratoriach IChF PAN.

 

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza rozpoczęcie pierwszej edycji konkursu "Złoty Medal Chemii". Konkurs zaadresowano do autorów prac licencjackich i inżynierskich z nauk ścisłych. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do trwałego związania się z nauką. "Chcemy wysłać wyraźny sygnał do licencjatów: zależy nam, żebyście w przyszłości podjęli prace badawcze. Mamy świadomość, że bez was polska nauka po prostu umrze", mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN).

 

Do obecnej edycji konkursu będą przyjmowane prace licencjackie i inżynierskie wykonane w roku akademickim 2010/2011, przynajmniej w części obejmujące tematyką chemię i fizykę. "Szczególnie interesujące będą dla nas projekty z chemii fizycznej oraz prace na jej pograniczu, powiązane z biologią/biochemią i inżynierią materiałową", podkreśla prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz, koordynator konkursu.

 

Regulamin "Złotego Medalu Chemii" opublikowano pod adresem http://ichf.edu.pl/medal_chemii/.

 

Zwycięzca konkursu otrzyma Złoty Medal Chemii i 10 tys. zł nagrody, zdobywca drugiego miejsca 5 tys. zł, trzeciego - 2,5 tys. zł. Dodatkowo zostaną przyznane cztery wyróżnienia po 1000 zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów.

 

Wszyscy finaliści będą mogli odbyć staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Otrzymają ponadto możliwość bezpłatnego realizowania badań w laboratoriach IChF PAN w formie krótko- lub długoterminowych projektów. Badania te będą mogły stać się podstawą pracy magisterskiej lub doktorskiej. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidziano możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania na czas współpracy z Instytutem.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu o Złoty Medal Chemii upływa 30 września 2011 roku. Materiały można przesyłać elektronicznie na adres medal_chemii@ichf.edu.pl lub zwykłą pocztą do siedziby IChF PAN. Ogłoszenie listy finalistów jest przewidziane na 31 października. Finaliści zostaną zaproszeni 14 listopada do Instytutu w celu przedstawienia wyników swojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej w formie dziesięciominutowej prezentacji.

 

Ostateczne wyniki konkursu o Złoty Medal Chemii zostaną ogłoszone 1 grudnia.  

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie

i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

 

                prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433212

                email: medal_chemii@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

                http://ichf.edu.pl/medal_chemii/

                Strona konkursu "Złoty Medal Chemii".

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF110707b_fot01s.jpg                                    HR: http://ichf.edu.pl/press/2011/07/IChF110707b_fot01.jpg

Logo Instytutu Chemii Fizycznej PAN. (Źródło: IChF PAN)