Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

 

Warszawa, 6 kwietnia 2011

 

 

 

 

Chemicy z IChF PAN promują harwardzki model studiów

 

 

            W ramach studiów magisterskich studenci będą mogli uczestniczyć w projektach

            badawczych realizowanych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Od października

            na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rusza nowy model studiów

            chemicznych II stopnia "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk",

            wzorowany na rozwiązaniach stosowanych m.in. na Uniwersytecie Harvarda.

 

 

Instytut Chemii Fizycznej PAN  (IChF PAN) uczestniczy w pilotażowym programie studiów II stopnia na kierunku chemicznym, uruchamianym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Studia według projektu "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk" będą wzorowane na modelu stosowanym w najlepszych uczelniach amerykańskich. "Chcemy, aby na czwartym i piątym roku studenci zamiast przesiadywać na wykładach, brali czynny udział w projektach badawczych naszego instytutu i mieli realną możliwość publikowania prac naukowych" - mówi prof. dr hab. Robert Hołyst (IChF PAN, UKSW). W programie wdrażanym w IChF PAN będą mogli także uczestniczyć zainteresowani studenci z innych niż UKSW uniwersytetów i politechnik.

 

Chemia jest najmocniejszą dziedziną naukową w Polsce. Według bazy SciFinder, liczba opublikowanych prac z dziedziny chemii, przypadająca na jednego naukowca, stawia Polskę na jedenastej pozycji na świecie. "Ten rezultat jest wyśmienity, co nie znaczy, że nie można go poprawić. Między innymi temu celowi mają służyć studia wzorowane na modelu harwardzkim, które pomagamy wprowadzać na UKSW" - mówi prof. Hołyst.

 

Obecnie studenci UKSW są zaangażowani w badania naukowe tylko na drugim roku studiów II stopnia, podczas wykonywania prac magisterskich. Według projektu "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk", zamiast obowiązkowych na IV i V roku ćwiczeń laboratoryjnych, realizowaliby co semestr projekty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Taki system studiów, wzorowany na modelu stosowanym przez Universytet Harvarda, sprzyjałby rozwojowi kreatywności i innowacyjności studentów.

 

"Zyskujemy nowy typ absolwenta. To człowiek samodzielny, który wie, że może prowadzić istotne dla rozwoju nauki badania, odkrywać nową wiedzę i zostać za to doceniony. W chwili kończenia studiów magisterskich na jego koncie będzie już kilka publikacji naukowych w zagranicznych czasopismach. Najlepsi zapewne będą mieli pierwsze zgłoszenia patentowe" - mówi prof. Hołyst. W rezultacie absolwenci będą mogli wybierać między pracą w nauce a kreatywnym wdrażaniem  osiągnięć naukowych do gospodarki. Decydując się na karierę naukową, będą lepiej przygotowani do studiów trzeciego stopnia.

 

W ramach projektu "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk" koszty związane z wykorzystaniem przez studentów UKSW pomieszczeń, aparatury i odczynników zostaną sfinansowane z funduszy projektów badawczych realizowanych przez IChF PAN. W ten sposób studenci UKSW będą mieli dostęp do nowoczesnej aparatury i będą brali udział w pracach badawczych jednej z najlepszych instytucji chemicznych w Polsce (IChF PAN zajął trzecie miejsce w najnowszym rankingu "Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa", przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Zgodnie z filozofią modelu harwardzkiego, studia licencjackie powinny stać się studiami masowymi, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie tytuł licencjata (Bachelor of Science) ma niemal 1/3 społeczeństwa. Natomiast wspierane badaniami studia II stopnia, dające tytuł magistra i przygotowujące do doktoratu, stałyby się w pewnym stopniu elitarne. "Badania są po prostu drogie, dlatego uczestnictwo w nich powinno być zarezerwowane dla najlepszych" - podkreśla prof. Hołyst i dodaje, że już obecnie Instytut Chemii Fizycznej PAN udostępnia sale i laboratoria najlepszym studentom wydziałów chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i UKSW.

 

W styczniu główne założenia programu "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk" przedstawiono Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu na spotkaniu dotyczącym nauki, edukacji i innowacji. Obecnie projekt zaakceptowała Rada Naukowa Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Œcisłych UKSW. Nabór na studia według nowego modelu rozpocznie się na przełomie kwietnia/maja, a pierwsi studenci pojawią się w laboratoriach Instytutu Chemii Fizycznej PAN już w październiku tego roku.

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie

i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

 

                prof. dr hab. Robert Hołyst

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433123

                email: holyst@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIAZANE STRONY WWW:

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

                http://www.wmp.uksw.edu.pl/

                Strona Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Szkoła Nauk Œcisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF110406b_fot01s.jpg                                    HR: http://ichf.edu.pl/press/2011/04/IChF110406b_fot01.jpg

Studenci z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w cleanroomie podczas praktyk w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. (Zródło: IChF PAN/Grzegorz Krzyżewski)