Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

 

Warszawa, 31 marca 2011

 

 

 

Najlepsi licencjaci mogą walczyć o Złoty Medal Chemii

 

 

            Instytut Chemii Fizycznej PAN zamierza przyznawać Złoty Medal Chemii,

            prestiżowe wyróżnienie dla twórcy najlepszej w danym roku pracy licencjackiej

            lub inżynierskiej. Oprócz medalu i związanej z nim nagrody pieniężnej,

            wyłonieni w konkursie laureaci będą mogli bezpłatnie realizować badania

            w laboratoriach Instytutu.

 

 

Każdego roku do rąk autora najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej trafi Złoty Medal Chemii, ufundowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN). Z wyróżnieniem, przyznawanym na drodze konkursu, zostanie związana wysoka nagroda pieniężna i możliwość odbycia kilkumiesięcznych praktyk w wybranym zespole badawczym Instytutu. "Chcemy wysłać młodym chemikom jasny przekaz: zależy nam na was, bo bez was nauka w Polsce przestanie istnieć. Zostańcie z nami, tu zróbcie doktorat, a zagranicę pojedźcie - ale na staż podoktorski" - mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor naukowy IChF PAN.

 

Masowy charakter obecnych studiów powoduje, że kadra akademicka nie ma tyle czasu dla podopiecznych co kiedyś. Studenci mogą odnieść wrażenie, że nikomu nie zależy na rozwijaniu ich potencjału naukowego, potęgowane brakiem tradycji walki o najlepszych absolwentów ze strony instytucji badawczych i przemysłu. Młodych ludzi kuszą także otwarte granice Europy. W tej sytuacji najzdolniejsi podejmują decyzję o wyjeździe do zagranicznej placówki naukowej, często nawet nie sprawdzając, czy instytucja ta jest naprawdę tak dobra jak się wydaje.

 

Aby zdopingować najlepszych licencjatów do kontynuowania edukacji w kraju i podjęcia tutaj działalności naukowej, IChF PAN zamierza ufundować Złoty Medal Chemii, przyznawany zwycięzcy corocznego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z szeroko rozumianej chemii lub z pogranicza chemii i fizyki bądź biologii. Oprócz medalu, dla laureata jest przewidziana pula nagród i wyróżnień pieniężnych w wysokości ok. 10 000 zł. W konkursie zostaną również przyznane nagrody pieniężne za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz kilka wyróżnień.

 

Laureat Złotego Medalu Chemii będzie miał możliwość odbycia długoterminowej praktyki w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, który pokryje wszystkie koszty prowadzonych przez niego badań. W czasie praktyki będzie można dołączyć do wybranego zespołu badawczego, a także realizować własne pomysły badawcze. Jeśli laureat będzie studiował poza Warszawą, kilkumiesięczną praktykę będzie mógł odbyć w okresie wakacyjnym. W takiej sytuacji Instytut może partycypować w pokryciu kosztów zakwaterowania w Warszawie.

 

Termin nadsyłania prac do pierwszej edycji konkursu "Złoty Medal Chemii" upłynie 1 października. Do konkursu będzie można nadsyłać prace licencjackie z roku akademickiego 2010/11, realizowane zarówno na uniwersytetach, jak i na politechnikach.

"Ufundowanie Złotego Medalu Chemii zbiega się z ustanowieniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Diamentowy Grant dla wyróżniających się licencjatów. Prawdziwe źródła konkursu tkwią jednak w tradycjach naszego Instytutu" - podkreśla prof. Hołyst. Każdego roku w IChF PAN odbywa praktyki 70-90 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych uczelni. Rezultatem pracy licencjatów są nierzadko publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych wydawanych w USA, Wielkiej Brytanii lub Niemczech, a także zgłoszenia patentowe.

 

Konkurs "Złoty Medal Chemii" zostanie oficjalnie ogłoszony w czerwcu, wtedy też będą opublikowane dalsze szczegóły na jego temat.

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie

i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

 

                prof. dr hab. Robert Hołyst

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433123

                email: holyst@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF110331b_fot01s.jpg                                    HR: http://ichf.edu.pl/press/2011/03/IChF110331b_fot01.jpg

Logo Instytutu Chemii Fizycznej PAN. (Źródło: IChF PAN)