Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

Warszawa, 26 stycznia 2011

 

 

 

 

W czerwcu uroczyste obchody Międzynarodowego Roku Chemii

 

 

            Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Chemii, a w Polsce także Rok Marii

            Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji polskie środowisko chemików przygotowuje

            uroczyste dwudniowe obchody. Odbędą się one w Warszawie na początku

            czerwca, a wśród atrakcji przewidziano m.in. pokazy najciekawszych

            doświadczeń chemicznych.

 

 

Kilkanaście instytucji naukowych i badawczych z całego kraju zorganizuje główne uroczystości związane z Międzynarodowym Rokiem Chemii 2011. Obchody, objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbędą się w dniach 2-3 czerwca na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52. W pierwszym dniu zaplanowano spotkania przedstawicieli świata nauki i przemysłu. "Chemia jest dziś wiodącą dziedziną nauki w Polsce. Chcemy zaprezentować naszym gościom, jak wielki potencjał tkwi w środowisku polskich chemików" - mówi prof. dr hab. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

3 czerwca, drugi dzień uroczystości związanych z Międzynarodowym Rokiem Chemii 2011, będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Do ich dyspozycji zostaną oddane pawilony wystawiennicze organizatorów i sponsorów, gdzie będzie można zapoznać się z różnorodnością i bogactwem zagadnień współczesnej chemii. Na dzień otwarty przewidziano także wiele dodatkowych atrakcji, m.in. pokazy szczególnie efektownych doświadczeń w ramach pikniku chemicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Ustanowiony trzy lata temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych na wniosek UNESCO i Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, Międzynarodowy Rok Chemii 2011 ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na świecie na wkład chemii w rozwój ludzkości i kluczową rolę tej dziedziny wiedzy dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Celem obchodów jest także podkreślenie znaczenia chemii w rozwiązywaniu globalnych wyzwań cywilizacyjnych, zwiększenie zainteresowania młodzieży tematyką chemiczną oraz stymulowanie współpracy między instytucjami naukowymi i badawczymi.

 

Międzynarodowy Rok Chemii 2011 zbiega się w Polsce z Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, uchwalonym decyzją sejmu by uświetnić setną rocznicę przyznania najsłynniejszej polskiej uczonej drugiej Nagrody Nobla, za odkrycie pierwiastków polonu i radu. Było to wyjątkowe osiągnięcie w skali świata - Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą uhonorowaną Nagrodą Nobla i do dziś pozostaje jedyną osobą, która otrzymała ją z dwóch różnych dziedzin (chemii i fizyki). Jej dokonania doprowadziły m.in. do narodzin radiochemii, dziedziny wiedzy z pogranicza chemii i fizyki, mającej istotne znaczenie m.in. dla współczesnej energetyki i medycyny.

 

Hasło organizowanych w Warszawie obchodów Międzynarodowego Roku Chemii 2011 brzmi: "Wiodąca rola chemii w rozwoju cywilizacyjnym". Wybrano je, ponieważ zjawiska i reakcje chemiczne mają decydujący wpływ na środowisko człowieka i jego samego. Wszystkie substancje lotne, ciekłe i gazowe podlegają ciągłym przekształceniom chemicznym. Reakcje zachodzą w warunkach naturalnych, ale są także fundamentalnymi procesami w wielu zastosowaniach przemysłowych o kluczowym znaczeniu, np. w produkcji żywności, leków, paliw. W istocie my sami jesteśmy wielkimi fabrykami chemicznymi - bez reakcji chemicznych nie mogłyby istnieć ludzie, zwierzęta ani nawet pojedyncze komórki. Zrozumienie zjawisk chemicznych z naszego otoczenia ma więc kluczowe znaczenie, a umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce decyduje o poziomie życia współczesnego człowieka.

 

Wśród organizatorów obchodów Międzynarodowego Roku Chemii w Polsce znajdują się: Instytut Chemii Organicznej PAN, Komitet Chemii PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Chemii Przemysłowej, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Instytut Farmaceutyczny oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

 

Patronat medialny nad uroczystościami objęły TV Biznes, Program Pierwszy Polskiego Radia, portal Onet.pl oraz redakcje "Wiedzy i Życia" i "Świata Nauki". Wśród sponsorów są m.in. firmy PRECOPTIC sp. z o.o./NICON, PREVAC sp. z o.o., CORMAY S.A. oraz ALAB sp. z o.o.

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY DO ORGANIZATORÓW:

 

                prof. dr hab. Robert Hołyst

                Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

                tel. +48 22 3433123

                email: holyst@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

                http://www.chemistry2011.org/

                Oficjalna strona Międzynarodowego Roku Chemii 2011 (w języku angielskim).

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF110126b_fot01s.jpg                                   

Logo Międzynarodowego Roku Chemii 2011.