Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Praca dla studentów
Data ogłoszenia
Zgłoszenia do
Tematyka/Zespół
3 VIII 2017
25 VIII 2017
Magistrant. Projekt "Waste into fuel - catalyst and process development for waste biomass valorization".
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć są częścią projektu 'Paliwa alternatywne z odpadów - badania nad
rozwojem katalizatora i procesu waloryzacji biomasy odpadowej będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej (o nazwie HOMING/POWROTY).
1 VI 2017
15 IX 2017
Student-stypendysta. Uczestnictwo w projekcie badawczym "Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny:
Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum" (projekt Sonata Bis: Modelowanie teoretyczne ewolucji
regulacji genów (obliczenia analityczne i numeryczne, symulacje).