Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Praca dla studentów
Data ogłoszenia
Zgłoszenia do
Tematyka/Zespół
13 II 2017
19 II 2017
Grupa Badawcza Warstw Molekularnych przyjmie w drodze konkursu studentów/studentki studiów II-ego stopnia, IV lub V roku
jednolitych studiów magisterskich lub absolwentów/absolwentki wydziałów chemii lub kierunków pokrewnych wyższych uczelni
do udziału w realizacji projektu "Oznaczanie białkowych markerów raka płuc za pomocą platform analitycznych z polimerami
wdrukowanymi jako selektywnymi warstwami rozpoznającymi" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.