Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Praca dla studentów
Data ogłoszenia
Zgłoszenia do
Tematyka/Zespół
31 III 2017
24 IV 2017
Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty do projektu TEAM - Functional Hybrid Materials and Interfaces
'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy nieorganiczno-organicznych nanomateriałów
funkcjonalnych z zastosowaniem dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisujących się w nurt rozwoju
technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.