Oferty pracy w Instytucie
Stanowisko naukowe dla profesora
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie
do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
10 V 2019
10 VI 2019
27 VI 2019
Profesor IChF PAN

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora IChF PAN w Zespole 15 będzie prowadzić
obliczenia kwantowochemiczne związane z aktualną tematyką badawczą Zespołu. W
szczególności badania obejmować będą mechanizmy aktywacji i syntezy małych
cząsteczek (np. wodór, tlen) na katalizatorach homo- i heterogenicznych jak również
mechanizmy reakcji katalizowanych przez kompleksy metali przejściowych w tym
metaloenzymy. Istotnym obszarem badań będzie również rozwijanie metod symulacji i
analizy widm w zakresie promieniowania rentgenowskiego (absorpcja i emisja).
>szczegóły (27/19)
30 IV 2019
31 V 2019
18 VI 2019
Stanowisko profesora IChF PAN w Laboratorium Analizy Powierzchni.
>szczegóły (25/19)
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Procedura składania wniosków o zatrudnienie na stanowiskach naukowych (z dotacji statutowej)
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie - declaration
Formularz do BIP MNiSW
Formularz do Euraxess
Polityka Instytutu w zakresie równości szans