Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Stanowisko naukowe dla profesora
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie
do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
11 X 2017
9 XI 2017
23 XI 2017
Konkurs otwary na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie III
28 IX 2017
25 X 2017
20 XI 2017
Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zespole 15
"Nowoczesna  kataliza heterogeniczna".
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: Optymalizacja metod
syntezy nowych nano - katalizatorów i ich zastosowanie w reakcjach katalitycznego
uwodornienia prowadzonych zarówno fazie ciekłej, jak i gazowej.

15 IX 2017
16 X 2017
30 X 2017
Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zespole 29.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: Powierzchniowo-
wzmocniona spektroskopia Ramana (ang. SERS) w badaniach układów biologicznych
- analizy biomedyczne

Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie - declaration
Formularz do BIP MNiSW
Formularz do Euraxess