Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Stanowisko naukowo-techniczne
zgłoszenia do
Tematyka/Zespół
4 VII 2017
Inżynier, pełny etat (projekt CREATE)
Optyka, automatyka
Zespół Fizyki Optycznej i Biofotniki (Zakład I)
27 VI 2017
Asystent naukowo-techniczny, 1/4 etatu
Fizykochemia powierzchni, Nanoinżynieria, Kataliza
Tytuł projektu: Paliwa alternatywne z odpadów - badania nad rozwojem katalizatora i procesu waloryzacji
biomasy odpadowej (Waste into fuel - catalyst and process development for waste biomass valorization).