Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Stanowisko naukowo-techniczne
zgłoszenia do
Tematyka/Zespół
Data rozpoczęcia pracy:  1.11.2016
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy (możliwość
przedłużenia na kolejne 12)
Dziedzina: Kataliza, Fizykochemia, Chemia procesowa, Nanomateriały
Tytuł projektu: Paliwa alternatywne z odpadów - badania nad rozwojem katalizatora i
procesu waloryzacji biomasy odpadowej (Waste into fuel - catalyst and process
development for waste biomass valorization).