Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
zgłoszenia do
Tematyka/Zespół
20 IX 2017
20 IX 2017
25 VIII 2017
Specjalista techniczny
Projekt "Waste into fuel - catalyst and process development for waste biomass valorization".
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć są częścią projektu 'Paliwa alternatywne z
odpadów - badania nad rozwojem katalizatora i procesu waloryzacji biomasy odpadowej będącym
Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (o nazwie HOMING/POWROTY) .
27 VI 2017
Asystent badawczo-techniczny, 1/4 etatu
Fizykochemia powierzchni, Nanoinżynieria, Kataliza
Tytuł projektu: Paliwa alternatywne z odpadów - badania nad rozwojem katalizatora i procesu waloryzacji
biomasy odpadowej (Waste into fuel - catalyst and process development for waste biomass valorization).
Stanowiska badawczo-techniczne