Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data
ogłoszenia
Składanie
dokumentów
do dnia
Rozstrzygnięcie
do dnia
Zespół/tematyka
9 X 2018
20 I 2019
 
Poszukujemy doktoranta do projektu "Single-biomolecule optical sensors based in DNA origami",
finansowanego w ramach programu Homing, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt jest realizowany we
współpracy z Prof. Philipem Tinnefeldem z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, w
Niemczech.
Rozmowa kwalifikacyjna 30.01.2019
12 IX 2018
15 X 2018
PhD scholarship. Project "Microfluidic SERS-based analysis of circulating tumor cells (CTCs) from blood
samples:
- new diagnostic approach for 'liquid biopsy'".
28 VIII 2018
14 IX 2018
PhD Student (assistant position) within the HOMING programme entitled "Organic-Inorganic Halide
Perovskites:
Synthesis, structural features, optical properties and photovoltaic applications".
Project leader: Dr. Daniel Prochowicz.The project aims to develop novel inorganic-organic hybrid
perovskites and investigations on the physicochemical properties of the bulk crystals and perovskite thin films.
Integral part of the proposal will be the utilization of resulted materials as an absorbing layer for solar energy
conversion and optoelectronic applications.
28 VIII 2018
15 IX 2018
Prof. Piotr Zarzycki poszukuje kandydata na stanowisko doktorant - stypendysta  w ramach programu NCN
Sonata Bis pt. "W kierunku molekularnego zrozumienia nieklasycznych ścieżek nukleacji: od
minerałów do białek". Głównym celem proponowanego projektu jest zrozumienie na poziomie
molekularnym (nie)klasycznych ścieżek nukleacji białek i minerałów. W projekcie doktorant korzystając z
metod modelowania molekularnego zgłębi wczesne etapy agregacji i nukleacji biologicznie ważnych molekuł
oraz minerałów.
8 VIII 2018
14 IX 2018
 
Rekrutacja na Międzynarodowe Studia Doktoranckie IChF PAN 2018/2019
19 VII 2018
19 VIII 2018
X 2018
PhD Student (PhD scholarship holder) in the Department of Physical Chemistry of Biological Systems (1
position).
Research activity under this project is targeted at solving one of the most basic problems of optics: in-vivo
microscopic imaging in optically inhomogeneous media. The main objective of the research is to broaden the
knowledge about the image formation process in the presence of highly distortive media like biological
samples.