Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data
ogłoszenia
Składanie
dokumentów
do dnia
Rozstrzygnięcie
do dnia
Zespół/tematyka
18 IV 2018
18 VI 2018
20 IX 2018
6 VII 2018
8 X 2018
Dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w zespole Chemii Środowiska w ramach
interdyscyplinarnego projektu OPUS 13 (Nr UMO-2017/25/B/NZ9/02588) pt. "Rozpoznanie
chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki
podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor"
finansowanego przez NCN
9 IV 2018
1 VI 2018
 
PhD student (2 etaty)
The proposed project focuses on development of a toolkit for modulation of stability of virions using
bacteriophages as model viruses. There is a need to unravel, understand and describe in quantitative manner
how various factors influence viruses. We will focus on building the model of interactions between phage virions
and electromagnetic field (Task 1) and on chemical reactions between designed linkers and proteins forming
capsids (Task 2). Gained knowledge might be of interest also for other fields. From our experience the
background in biotechnology would be appropriate, as it allows to adapt to both chemistry and biology
tasks. However, applicants with other backgrounds will be also considered based on the possible input to the
project (e.g. chemists, biologists, physicists, engineers or similar).
9 II 2018
10 VI 2018
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach projektu "OPUS 13"
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji
modelowych związków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomocą fotokatalizy
heterogenicznej wspomaganej ultradźwiękami".

9 II 2018
10 VI 2018
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach projektu "Sonata Bis"
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Nano inżynieria cienkich warstw
półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych
związków składników ligniny"

30 I 2018
28 II 2018
III 2018
PhD Student (1 position) in the Department of Physical Chemistry of Biological Systems.
The PhD position will be a part of the Two photon vision and two photon eye imaging (2x2 PhotonVis) project,
carried out within the TEAM-TECH programme of the Foundation for Polish Science.
The general concept of this project is directed towards the development of novel in vivo imaging modalities,
dedicated to functional retinal screening utilizing two-photon absorption process.