Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data
ogłoszenia
Składanie
dokumentów
do dnia
Rozstrzygnięcie
do dnia
Zespół/tematyka
23 XI 2017
22 XII 2017
 
Konkurs na Stypendystę - doktoranta do projektu NCN MAESTRO: Ultrastabilne i jasne chromofory do
badań pojedynczych cząsteczek
Celem projektu jest otrzymanie chromoforów o dużej fotostabilności.
Kandydat będzie zaangażowany w badania obejmujące syntezę odpowiednio sfunkcjonalizowanych
porfiryn oraz izomerów porfiryny.
18 IX 2017
17 X 2017
20 X 2017
Konkurs na Stypendystę - doktoranta do projektu NCN OPUS - "Mechanizmy oddziaływań
nanocząstek srebra z komórkami biologicznymi"
Celem projektu jest wyjaśnienie mechanizmów antybakteryjnego działania nanocząstek srebra.
Kandydat będzie zaangażowany w badania obejmujące syntezę nanocząstek srebra, unieruchamianie bakterii
na podłożach stałych, wytwarzanie nanoelektrod, wewnątrzkomórkowe pomiary elektroanalityczne oraz
badania nanocząstek i komórek za pomocą mikroskopii skaningowych i mikroskopii fluorescencyjnej.
4 IX 2017
6 X 2017
Konkurs na Stypendystę - doktoranta do projektu TEAM - Functional Hybrid Materials and Interfaces
'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy nieorganiczno-organicznych
nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych,
wpisujących się w nurt rozwoju technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
21 VIII 2017
14 IX 2017
12 X 2017
Konkurs na stanowisko asystenta (doktoranta) do projektu TEAM - Functional Hybrid Materials and
Interfaces 'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy nieorganiczno-organicznych
nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych,
wpisujących się w nurt rozwoju technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
7 VIII 2017
22 IX 2017
3 X 2017
OPUS.
Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził badania dotyczące syntezy nanostruktur
metalicznych i ich organizacji na podłożach stałych.
7 VIII 2017
22 IX 2017
3 X 2017
SONATA-BIS.
Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził badania dotyczące syntezy ultradługich
nanodrutów metalicznych i modyfikacji ich powierzchni oraz propagacji wzbudzeń plazmonu w tak
otrzymanych nanodrutach.
31 VII 2017
31 VIII 2017
3 X 2017
Konkurs wygrała
Marta Majewska
Poszukujemy 1 kandydata na stanowisko doktoranta do Zespolu 21: "Badanie oddziaływań
międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopowymi (STM/AFM), do pracy w projekcie
Opus 12 (NCN), pt.: "Oddziaływanie peptydów membrano-aktywnych z modelowymi błonami komórkowymi i
ich rola w transporcie leków. Badania przy użyciu metod elektrochemicznych, PMIRRAS oraz STM i AFM".
21 VII 2017
11 IX 2017
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach projektu "Sonata Bis"
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Nano inżynieria cienkich warstw
półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych
związków składników ligniny".
21 VII 2017
15 IX 2017
9 X 2017
Konkurs otwart na stanowisko doktoranta w Zespole 12 "Organizacja i Synteza Nanocząstek".
27 VI 2017
31 VIII 2017
ok. 15 X 2017
Poszukujemy 3 doktorantów do Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych, do pracy w dwóch
projektach: CREATE (H2020) i MAESTRO 8 (NCN).
26 VI 2017
31 VIII 2017
ok. 15 X 2017
Rekrutacja na stanowiska doktoranta: TEAM TECH projekt
2 VI 2017
28 IX 2017
 
"(First Team FNP) Poszukujemy 2 doktorantów (fizyka/chemia/inżynieria oraz biotechnologia/bioinżynieria) do
projektu "Nowe Zastosowania Technik Mikro-przepływowych: Od Modelowania Układów Biologicznych Do
Inżynierii Tkankowej". Celem projektu jest rozwinięcie nowych mikro-przepływowych technik wytwarzania
trójwymiarowych struktur złożonych z połączonych ze sobą kropel oraz ich wykorzystanie i) w syntezie
mikro-kapsuł dla zaawansowanego dostarczania leków,  ii) do inkapsulacji komórek jako nowej metody w
inżynierii tkankowej, oraz iii) w celu lepszego ogólnego zrozumienia mechanicznych własności miękkiej
materii ziarnistej, czyli układów takich jak np. biologiczne tkanki. > plakat
1 VI 2017
15 IX 2017
9 X 2017
Uczestnictwo w projekcie badawczym "Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria
zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum" (projekt Sonata Bis: Modelowanie teoretyczne ewolucji
regulacji genów (obliczenia analityczne i numeryczne, symulacje).