Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data ogłoszenia
Date
Składanie dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
1 XI 2016
15 XII 2016
 
Competition for 22 PhD students positions under NaMeS project (MSCA -
COFUND)
The NaMeS is a research training programme of the Institute of Physical
Chemistry of the Polish Academy of Sciences (IPC) intended for Marie
Sklodowska-Curie PhD fellows. The programme, is designed to employ the
phenomenological knowledge concerning nanoscale processes to the
creation of new materials applicable in industrial technology, medical
diagnostics, and environmental protection. NaMeS links chemistry, physics,
mathematics, biology and materials science with business. The programme is
aimed at creating a new generation of scientists, capable of working in both
scientific and business sectors, and becoming stimulants and intermediaries
of knowledge & technology transfer on an international level.
13 IX 2016
30 IX 2016
15 X 2016
Konkurs na stanowisko doktoranta w zespole prof. Włodzimierza Kutnera, pod
opieką dr inż. Krzysztofa Noworyty.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: Zastosowanie
polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy leków w płynach
ustrojowych.
Badania będą obejmowały opracowanie, wykonanie i zoptymalizowanie
selektywnych czujników chemicznych do oznaczania wybranych leków w płynach
ustrojowych, z wykorzystaniem polimerów wdrukowanych molekularnie.
12 IX 2016
30 IX 2016
15 X 2016
Konkurs na stanowisko doktoranta w Instytucie Chemii UKSW Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego - Szkole Nauk Ścisłych.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: selektywne
rozpoznawanie wybranych leków w płynach ustrojowych.
1 IX 2016
30 IX 2016
14 X 2016
Konkurs na stanowisko doktoranta w Zespole "Chemia w ograniczonej geometrii".
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: Kataliza
sterowana światłem na powierzchni cząstek koloidalnych.
1 VIII 2016
31 VIII 2016
30 IX 2016
Konkurs na stanowisko doktoranta w Zespole Charge Transfer Processes in
Hydrodynamic Systems. Stanowisko oferowane jest w ramach współpracy
międzyinstytutowej, a studia prowadzone będą wspólnie przez Instytut Chemii
Fizycznej i Instytut im. Nenckiego (dr hab. Jakub Włodarczyk, Pracownia
Biofizyki Komórki). Tematem badań będzie elektrochemiczna detekcja
metaloproteinaz do zastosowań w hodowlach komórkowych.
Więcej informacji odnośnie projektu i procesu rekrutacji na
http://studia.nencki.gov.pl/index.php?a=pg_proj&pn=306
5 VII 2016
26 IX 2016
14 X 2016
Konkurs na stanowisko doktoranta w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki
Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych. Stanowisko oferowane
jest w ramach realizacji projektu CREATE (ERA Chair programme, Horizon 2020).
Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego prof. dr hab. Macieja
Wojtkowskiego - światowej klasy naukowca wybranego na stanowisko ERA Chair
Holdera. Badania naukowe, w których wybrany kandydat będzie uczestniczył:
Kontrola propagacji światła w ośrodkach biologicznych,  rozwój nowych
technik obrazowania badania mózgu.