Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data ogłoszenia
Date
Składanie dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
31 III 2017
24 IV 2017
 
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do projektu TEAM -
Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy
nieorganiczno-organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem
dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisujących się w nurt
rozwoju technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
30 III 2017
15 VI 2017
3 VII 2017
Konkurs otwarty na 3 stanowiska doktoranta w Zespole 10.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: rozwijanie nowej
metody do: wyznaczania ilości reagentów, współczynników dyfuzji tych
reagentów oraz stałych równowagi reakcji biochemicznych w których
uczestniczą, opartej na spektroskopii korelacji fluorescencji.
24 III 2017
30 IV 2017
 
Konkurs NCN: OPUS - ST4 na stanowisko doktoranta-stypendysty.
Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego 
"Funkcjonalizowane nanostruktury plazmoniczne do multipleksowych analiz
immunomarkerów w układach mikroprzepływowych". Głównym celem projektu
jest zaprojektowanie i otrzymanie nowych, modyfikowanych nanostruktur
metalicznych do rozpoznawania wybranych markerów chorób immunologicznych, 
z wykorzystaniem techniki Ramana i powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii
Ramana (SERS). Zwiększone stężenia tych biomarkerów w płynach
fizjologicznych wskazują na aktywację układu odpornościowego, a tym samym na
choroby (rak piersi) i/lub zaburzenia układu immunologicznego.
1 III 2017
17 IV 2017
 
Do 17 kwietnia trwa nabór na 8 stanowisk dla doktorantów
(Marie Sklodowska-Curie Actions - Cofund)
14 III 2017
31 III 2017
10 IV 2017
PhD Student (1 position)
in the Department of Physical Chemistry of Biological Systems

The PhD position is a part of the CREATE project funded by the European
Commission under the ERA Chairs programme.