Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
13 VI 2017
27 VI 2017
7 VII 2017
Konkurs na stanowisko adiunkta (x2) w Zakładzie Chemii Fizycznej Układów
Biologicznych (MAESTRO 8)
5 VI 2017
31 VII 2017
 
Poszukujemy kandydata z doświadczeniem w syntetycznej chemii
supramolekularnej do badań nad inteligentnymi katalizatorami w ramach
projektu pt. "Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach
makrocyklicznych".
16 V 2017
20 VI 2017
28 VI 2017
Konkurs na stanowisko PostDoc (Adiunkta) do projektu TEAM - Functional
Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy nieorganiczno-
organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem dobrze
zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisujących się w nurt rozwoju
technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
30 III 2017
1 VI 2017
10 VI 2017
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 10.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: rozwijanie nowej metody
do: wyznaczania ilości reagentów, współczynników dyfuzji tych reagentów oraz
stałych równowagi reakcji biochemicznych w których uczestniczą, opartej na
spektroskopii korelacji fluorescencji.
Konkursy na stanowisko adiunkta
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess