Oferty pracy w Instytucie
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
22 V 2019
30 VI 2019
VII 2019
Rekrutacja do projektu NAWA Powroty - stanowisko postdoc.
>szczegóły [29/19]
15 IV 2019
11 VI 2019
 
Postdoc position available in biology/bioengineering/chemistry in the FNP First Team
project "New Application of Droplet Microfluidics: From Biomimetics to Tissue
Engineering"
>szczegóły [19/19]
14 III 2019
14 IV 2019
 
Rekrutacja do projektu TEAM TECH - stanowisko postdoc.
>szczegóły [15/19]
14 III 2019
19 IV 2019
Rekrutacja do projektu NAWA Powroty - stanowisko postdoc.
30 I 2019
5 III 2019
26 III 2019
Konkurs na stanowisko asystenta w Zespole 27 (Zakład IX). Pomiary i analiza
wyników eksperymentalnych technikami stymulowanego rozpraszania Ramana oraz
mikroskopowego obrazowania ramanowskiego.
17 I 2019
20 II 2019
1 III 2019
Otwarty konkurs na stanowisko postdoc adiunkt o specjalności
"mikrobiologia/bioinżynier" w Zespole 11.
Konkursy na stanowisko adiunkta/postdoca
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Procedura składania wniosków o zatrudnienie na stanowiskach naukowych (z dotacji statutowej)
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess
Polityka Instytutu w zakresie równości szans
Konkursy na stanowisko asystenta