Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
15 IX 2017
15 X 2017
29 X 2017
KONKURS OTWARTY NA
STANOWISKO ADIUNKTA W ZESPOLE 27  Badania naukowe, w których
Kandydat miałby uczestniczyć:
Doświadczalne badania materiałów o znaczeniu biologicznym z
zastosowaniem spektroskopii laserowej. W szczególności, badania
struktury włókienek amyloidowych z zastosowaniem ultraszybkiej
spektroskopii do wyznaczania własności splotów ß-harmonijek w
agregatach białkowych i peptydowych o różnej konfiguracji przestrzennej.
Tematyka badań obejmować będzie również wykrywanie toksycznych
pośrednich struktur amyloidów (oligomerów) i charakteryzację oligomerów
domieszkowanych chromoforami poprzez uzyskanie inwersji obsadzeń w
markerach biologicznych. 
30 VIII 2017
30 IX 2017
7 X 2017
Postdoc/adiunkt. Kandydat bedzie prowadził badania wzmocnienia sygnału NMR w
odwracalnej wymianie na przykładzie układów oligopeptydowych. W szczególności
kandydat będzie prowadził pracę nad syntezą katalizatorów pozwalających na
hiperpolaryzację układów oligopeptydowych.
24 VIII 2017
20 IX 2017
27 IX 2017
Rekrutacja na stanowiska typu post-doc: projekt TEAM-TECH
24 VIII 2017
20 IX 2017
27 IX 2017
Rekrutacja na stanowiska typu post-doc: projekt MAESTRO 8
Konkursy na stanowisko adiunkta
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess