Oferty pracy w Instytucie
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
24 VI 2019
31 VII 2019
 
The Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids (group leader: prof. Piotr
Garstecki) is offering a postdoctoral position within project "Microfluidic methods for
quantitative antibiotic susceptibility assays with single cell resolution".
>szczegóły [45/19]
18 VI 2019
31 VII 2019
 
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 22: "Przeniesienie ładunku w układach
biologicznych i na granicy faz".
>szczegóły [43/19]
11 VI 2019
26 VII 2019
 
Full-time PostDoc position available in the Institute of Physical Chemistry
PAS within National Science Center (NSC) Sonata Bis 8 Project No. UMO-
2018/30/E/ST4/00004 entitled "COOPCAT: DEVELOPING THEORETICAL
TOOLS AND CONCEPTS TO UNDERSTAND COOPERATIVE EFFECTS
IN CATALYSIS" (leader dr hab. Adam Kubas).
30 V 2019
30 VI 2019
 
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 21. Badania oddziaływań
międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM.
>szczegóły [32/19]
22 V 2019
30 VI 2019
VII 2019
Rekrutacja do projektu NAWA Powroty - stanowisko postdoc.
>szczegóły [29/19]
15 IV 2019
11 VII 2019
 
Rekrutacja na stanowisko postdoc do projektu First TEAM "Nowe zastosowania
technik mikroprzepływowych: od modelowania układów biologicznych do inżynierii
tkankowej"
>szczegóły [19/19]
Konkursy na stanowisko adiunkta/postdoca
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Procedura składania wniosków o zatrudnienie na stanowiskach naukowych (z dotacji statutowej)
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess
Polityka Instytutu w zakresie równości szans
Konkursy na stanowisko asystenta