Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
16 V 2017
20 VI 2017
28 VI 2017
Konkurs na stanowisko PostDoc (Adiunkta) do projektu TEAM - Functional
Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy nieorganiczno-
organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem dobrze
zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisujących się w nurt rozwoju
technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
24 IV 2017
22 V 2017
31 V 2017
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakłądzie Fotochemii i Spektroskopii.
Kandydat miałby projektować i wykonywać syntezy odpowiednio
sfunkcjonalizowanych pochodnych porfiryny i jej izomerów. Wymagania obejmują (a)
ukończone studia wyższe w zakresie chemii, tytuł zawodowy lub stopień naukowy
doktora nauk chemicznych; (b) doświadczenie w zakresie syntezy organicznej.
Ważnym elementem będzie praktyczna wiedza w zakresie tematyki projektu.
30 III 2017
1 VI 2017
10 VI 2017
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 10.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: rozwijanie nowej metody
do: wyznaczania ilości reagentów, współczynników dyfuzji tych reagentów oraz
stałych równowagi reakcji biochemicznych w których uczestniczą, opartej na
spektroskopii korelacji fluorescencji.
17 II 2017
15 IV 2017
23 IV 2017
Konkurs na stanowisko Postdoc/Adiunkt o specjalności biochemik w Zespole 11
20 II 2017
31 III 2017
21 IV 2017
Konkutrs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 30 (Zakład II). 
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: Badanie wzmocnienia
sygnału NMR w odwracalnej wymianie na przykładzie układów oligopeptydowych. W
szczególności kandydat będzie prowadził pracę nad syntezą katalizatorów
pozwalających na hiperpolaryzację układów oligopeptydowych.
Konkursy na stanowisko adiunkta
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess