Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
7 XI 2017
17 XI 2017
23 XI 2017
Konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w Zespole 4.
Post-doc zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził badania dotyczące
własności optycznych nanostruktur hybrydowych, w których skład wchodzą układy
molekularne oraz nanodruty metaliczne.
9 X 2017
10 XI 2017
24 XI 2017
Konkurs otwarty na stanowisko typu 'post-doc' (specjalisty) w projekcie "Ultrastabilne i
jasne fluorowodory do badań pojedynczych cząsteczek" finansowanym przez NCN w
ramach konkursu Maestro 8, realizowanym w Zakładzie Fotochemii i Spektroskopii.
28 VIII 2017
30 IX 2017
7 X 2017
Researcher/Senior Researcher:
Kandydaci będą prowadzili badania w Zakładzie Chemii Fizycznej Układów
biologicznych, w ramach projektu CREATE ("The CREAtion of the Department of
Physical Chemistry of Biological SysTEems")
15 IX 2017
15 X 2017
29 X 2017
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 27 
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:
Doświadczalne badania materiałów o znaczeniu biologicznym z zastosowaniem
spektroskopii laserowej. W szczególności, badania struktury włókienek amyloidowych
z zastosowaniem ultraszybkiej spektroskopii do wyznaczania własności splotów ß-
harmonijek w agregatach białkowych i peptydowych o różnej konfiguracji
przestrzennej. Tematyka badań obejmować będzie również wykrywanie toksycznych
pośrednich struktur amyloidów (oligomerów) i charakteryzację oligomerów
domieszkowanych chromoforami poprzez uzyskanie inwersji obsadzeń w markerach
biologicznych. 
30 VIII 2017
30 IX 2017
7 X 2017
Postdoc/adiunkt. Kandydat bedzie prowadził badania wzmocnienia sygnału NMR w
odwracalnej wymianie na przykładzie układów oligopeptydowych. W szczególności
kandydat będzie prowadził pracę nad syntezą katalizatorów pozwalających na
hiperpolaryzację układów oligopeptydowych.
24 VIII 2017
20 IX 2017
27 IX 2017
Rekrutacja na stanowiska typu post-doc: projekt TEAM-TECH
24 VIII 2017
20 IX 2017
27 IX 2017
Rekrutacja na stanowiska typu post-doc: projekt MAESTRO 8
Konkursy na stanowisko adiunkta
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess