IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
W świecie zjawisk kwantowych nic nie jest oczywiste. W IChF odkryto zaskakujący fakt: dwa atomy wodoru w centralnej części cząsteczki porficenu przemieszczają się łatwiej i szybciej razem niż każdy z osobna.
Wizualizacja jednego ze stanów oscylacyjnych porficenu. Podczas drgań odległość między atomami azotu (niebieskie) na dole i górze może się zmniejszyć, co sprzyja jednoczesnemu tunelowaniu obu atomów wodoru (białe, w centrum).


Visualisation of one of the vibrational states of porphycene. During vibrations, the distance between nitrogen atoms (blue) at the bottom and on top can decrease, which contributes to simultaneous tunnelling of both hydrogen atoms (white, in the centre).