Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
zaprasza na konferencję

"Platforma Komercjalizacji Wiedzy"
20 maja 2014, Warszawa
Konferencja, adresowana do autorów patentów, magistrantów, doktorantów
i młodych doktorów, odbędzie się w siedzibie IChF PAN w Warszawie,
przy ul. Kasprzaka 44/52. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację


IChF PAN jest pierwszym instytutem Polskiej Akademii Nauk, który utworzył własne spółki typu spin-off. W trakcie konferencji zostaną omówione m.in. doświadczenia Instytutu w zakresie komercjalizacji wyników naukowych i zaawansowanych technologii. Jednym z ważnych celów konferencji jest podkreślenie roli instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych w budowaniu kultury przedsiębiorczości akademickiej.
Nie bójmy się spin-offów!
Program konferencji 
10:00
-
10:10
Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN / Roman Luboradzki - Otwarcie konferencji / Słowo wstępne
10:10
-
10:40
Marcin Izydorzak - "Scope Fluidics - pierwszy spin-off w IChF PAN"
10:40
-
11:00
Piotr Garstecki - "Curiosity Diagnostics - od ciekawości do nowej metody diagnostycznej"
11:00
-
11:20
Rafał Bator - "Dlaczego pieniądze są ważniejsze niż wiedza"
11:20
-
11:40
Agnieszka Tadrzak (IChF PAN) - "Ścieżki komercjalizacji wiedzy w IChF PAN"
11:40
-
12:30
Lunch
12:30
-
15:30
Sesja posterowa
     
Na sesji posterowej prezentowane mogą być plakaty przedstawiające badania, procesy, technologie itp., które
zdaniem autorów mogą mieć potencjalne zastosowania komercyjne, jak również opisy już istniejących wdrożeń
bądź patentów
 
Konferencja zorganizowana dzięki grantowi NOBLESSE
w ramach działania "Potencjał badawczy" 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

więcej zdjęć