Ochrona przed korozją - INFORMATOR

pod redakcją Janusza Flisa i Edwarda Śmieszka.

Stron 291, oprawa: karton lakierowany, 16,5x23,5 cm.
Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, 1999.

Książka ta jest bogatym źródłem informacji o nowoczesnych metodach ochrony przed korozją oraz o działającym w Polsce rynku materiałów, środków i usług związanych z dziedziną korozji. Przedstawiono w niej placówki badawcze zajmujące się korozją, laboratoria uprawnione do certyfikacji, firmy zajmujące się wytwarzaniem i/lub rozprowadzaniem materiałów i urządzeń, oraz wykonawców zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Podano normy, książki, czasopisma, informacje komputerowe, organizacje i stowarzyszenia w Polsce i zagranicą. Zamieszczono adresy, telefony, numery faksów i/lub adresy e-mail osób lub instytucji. Zawarte są tu informacje o kursach szkoleniowych i dokształcających. Książka ta ułatwi kontakt z firmami, placówkami badawczymi i ośrodkami szkoleniowymi; z pewnością będzie ona dobrym łącznikiem między osobami i instytucjami zainteresowanymi zwalczaniem korozji lub prowadzeniem prac badawczych.


Nakład wyczerpany,
książka dostępna w bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa.