Aparatura
  Usługi
  Produkty
  chemiczne
  Sekcja
  Wydawnicza
  Wydawnictwa
  IChF
 Oprogramowanie
 
 
Wydawnictwa Instytutu

Książki autorstwa pracowników Instytutu
  • Termodynamika dla chemików, fizyków, inżynierów
       - R. Hołyst, A.Poniewierski i A.Ciach
  • Termodynamika w zadaniach - R. Hołyst, A.Poniewierski
        praktyczny podręcznik do obliczeń w termodynamice, zawierający 10 rozdziałów i około 300 zadań z rozwiązaniami i komentarzami. Każdy z rozdziałów zaczyna się od obszernego wstępu opisującego podstawy obliczeń, po nim są zadania a na końcu rozwiązania tych zadań. Może slużyć zarówno studentom, doktorantom jak i wykładowcom termodynamiki.
        Podręcznik ten uzupełnia i rozszerza poprzedni podręcznik opublikowany w 2005 roku pt "Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów"
    .

 Skorowidz
 Strona główna 
  
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster