17, 22, 31 January 2013

Red. Wiktor Niedzicki

"Skuteczna prezentacja i promocja nauki"
Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
photo G. Krzyżewski
2013-01-17_GK2583' 2013-01-17_GK2540' 2013-01-17_GK2696'
2013-01-17_GK2549' 2013-01-17_GK2636' 2013-01-17_GK2683'
2012-01-22_GK3141' 2012-01-22_GK3104'
2013-01-31_GK_5451_Niedzicki-3a 2013-01-31_GK_5378_Niedzicki-3a 2013-01-31_GK_5444_Niedzicki-3a