Obrony prac
   doktorskich
 Skorowidz
 Strona główna
 
 

   


18 grudnia 2012 r. , godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Michał Turowski
"Niskotemperaturowe badania fotochemii i spektroskopii cyjanoacetylenów o znaczeniu astrofizycznym"
("Low-temperature photochemical and spectroscopic studies of the cyanoacetylenes of astrophysical relevance")
promotor: dr hab. Robert Kołos, prof. nadzw. IChF PAN
recenzenci:
prof. dr hab. Zofia Mielke (Uniwersytet Wrocławski, Wydz. Chem.)
prof. dr hab. Jacek Waluk (IChF PAN)
[>> streszczenie, recenzje, >> cały tekst]
 
13 grudnia 2012 r. , godz. 9:30
Obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Wojciech Adamiak
"Procesy elektrodowe wybranych próbników redoks na elektrodach modyfikowanych cieczami"
("Electrode processes of selected redox probes at liquid-modified electrodes")
promotor: Marcin Opałło (IChF PAN)
recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Radecki (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zakład Biosensorów)
prof. dr hab. Zbigniew Stojek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
[>> streszczenie, recenzje, >> cały tekst]
 
4 grudnia 2012 r. (wtorek), godz. 11:30
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. dr hab. Sławomir Filipek
Faculty of Chemistry, University of Warsaw
"G-protein-coupled Receptors: Nobel Prize in Chemistry 2012"
 
4 grudnia 2012 r. , godz. 9:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Patrycja Nitoń
"Monowarstwy Langmuira ferroelektrycznych i bolaamfifilowych ciekłych kryształów na granicy faz woda - powietrze"
("Langmuir monolayers of ferroelectric and bolaamphiphilic liquid crystals
at the air-water interface"
)

promotor: prof. dr hab. Robert Hołyst
recenzenci:
prof. dr hab. Renata Bilewicz, Wydział Chemii UW
prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka, Wydzial Chemii UJ
[>> cały tekst]
 
29 listopada 2012 r. , godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Natalia Ziębacz
"Dynamika nano i mikro obiektów w płynach złożonych"
("Dynamics of nano and micro objects in complex liquids")
promotor: prof. dr hab. Robert Hołyst
recenzenci:
prof. dr hab. Adam Patkowski, Wydział Fizyki UAM
prof. dr hab. Andrzej Poniewierski, IChF PAN
[>> cały tekst]
 
26 listopada 2012 r. (wtorek), godz. 11:30
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Yong Sun
School of Engineering, Media and Sustainable Development,
Faculty of Technology, De Montfort University, Leicester, UK
"Plasma Surface Alloying of Stainless Steel with Nitrogen and Carbon"
 
30 października 2012 r. (wtorek), godz. 10:00
Wykład NOBLESSE
Prof. Patrick Unwin
University of Warwick, Wielka Brytania
"The long and winding road to nanoscale imagingt"
 
23 października 2012 r. (wtorek), godz. 9:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Bernard Brutschy
Institute for Physical and Theoretical Chemistry
Göthe-University Frankfurt
"Studying with laser complexes in gas and condensed phase:
adventure, science and management"

 
16 października 2012 r. (wtorek), godz. 10:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Andrew Ewing
Joint Chalmers-GU Center for Bioanalytical Chemistry. Chalmers University of Technology, University of Goteborg
"Molecular imaging of fly brains and nerve-like cells with mass spectrometry and electrochemical arrays"
 
12 października 2012 r. (piątek), godz. 10:45
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Oren Scherman
Department of Chemistry, University of Cambridge, Wielka Brytania
"Cucurbiturils at the Interface between Supramolecular Chemistry
and Materials Science"

 
9 października 2012 r. (wtorek), godz. 9:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Jan Paczesny
"Uporządkowane warstwy związków amfifilowych i nanocząstek"
("Ordered thin films of amphiphilic compounds and nanoparticles")
promotor: prof. dr hab. Robert Hołyst
 
9 października 2012 r. (wtorek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Krzysztof Churski
"Mikroprzepływowe minilaboratoria kombinatoryczne"
("Microfluidics combinatorial minilaboratories")
promotor: dr hab. Piotr Garstecki, prof. nadzw. IChF PAN
 
25 września 2012 r. (wtorek), godz. 9:00
Wykład z cyklu: "Combining Science and Management on My Own Example"
Prof. Josef Michl
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
"Singlet Fission as a Possible Tool for Breaching the Shockley-Queisser Efficiency Limit for Solar Cells"
  Aula IChF
 
10 września 2012 r. (poniedziałek), godz. 11:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Dr Koji Hashimoto
Tohoku Institute of Technology, Sendai, Japonia
"The use of renewable energy in the form of methane
via electrolytic hydrogen generation

Olin Palladium Medal Lecture

Sala Konferencyjna
 
7 września 2012 r. (piątek), godz. 12:00
 
27 czerwca 2012 r. (środa), godz. 12:00
Seminarium IChF PAN i IChO PAN
Prof. Bartosz A. Grzybowski
Department of Chemical and Biological Engineering,
Northwestern University, Illinois, USA

"Organic Chemistry in the 21st Century: Synthetic Networks and Systems"
Aula IChF
 
26 czerwca 2012 r. (wtorek), godz. 12:00
Prof.Mirosław Miller
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
"Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jako regionalne centrum innowacji"
 Aula IChF
 
20 czerwca 2012 r. (środa), godz. 12:00
Wykład z cyklu: "Combining Science and Management on My Own Example"
Prof. Martin Schroder
School of Chemistry, University of Nottingham, United Kingdom
"Gas Storage and Selectivity in Metal-Organic Frameworks
- Combining Science and Management"

  Aula IChF
 
11 czerwca 2012 r. (piątek), godz. 10:30
Otwarta część posiedzenia Rady Naukowej
wręczenie dyplomów doktora
oraz ogłoszenie
wyników Konkursu na najlepszą publikację IChF PAN w roku 2011
Aula IChF
 
15 czerwca 2012 r. (piątek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Hubert Girault
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
Laboratory of Physical and Analytical Electrochemistry

"Reducing oxygen, protons or CO2 at soft interfaces"
Aula IChF
 
4 czerwca 2012 r. (poniedziałek), godz. 13:30
 
1 czerwca 2012 r. (piątek), godz. 13:15
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Klaas Zachariasse
Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry
Spectroscopy and Photochemical Kinetics, Göttingen, Germany

"Intramolecular Charge Transfer.
To Twist or Not to Twist, That is Not The (Main) Question"

(abstract)
 
Aula IChF
 
31 maja 2012 r. (czwartek), godz. 15:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Katarzyna Szot
"Elektrody modyfikowane nanocząstkami węgla i enzymami"
("Electrodes modified with carbon nanoparticles and enzymes")
promotor: prof. dr hab. Marcin Opałło
 
18 maja 2012 r. (piątek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Shie-Ming Peng
Institute of Chemistry, Academia Sinica, Taipei, Taiwan
Department of Chemistry, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

"NANOELECTRONICS MOLECULAR METAL WIRES
AND RELATED MOLECULAR MATERIALS"

(abstract)
 
Aula IChF
 
16 kwietnia 2012 r. (poniedziałek), godz. 13:15
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Suraj Mal
"Synthesis and Photoluminescence of Lanthanide Ternary Complexes with Heterocyclic Ligands"
("Synteza i fotoluminescencja trzeciorzędowych kompleksów lantanowcowych
z ligandami heterocyklicznymi")

promotor: prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz
 
31 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 10:00
Wykład z cyklu: "Combining Science and Management on My Own Example"
Prof. Wilhelm T.S. Huck
Radboud University Nijmegen, Institute for Molecules and Materials, Netherlands
Department of Chemistry, University of Cambridge, UK
Microdroplets in Microfluidics:
towards a new tool for single cell experiments

  Aula IChF
 
3-5 stycznia 2012 r. (wtorek-czwartek)
Annual Report Meeting
Mikrosympozjum Sprawozdawcze IChF PAN

wystąpienia i postery | oral presentations and posters
 
 
10 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 13:00
 
21 grudnia 2011 r. (środa), godz. 9:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Philippe Walter
Centre de Recherche et de Restauration des Musees de France (C2RMF)
"What we can learn from molecular organizations
in archaeological and artistic matters?"

 
Aula IChF
 
28 października 2011 r. (piątek), godz. 13:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr hab. Zbigniew Kaszkur

"Dan Shechtman and quasicrystals - 2011 Nobel Prize in Chemistry"
 
Aula IChF
 
4 października 2011 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Bertrand Deloche
Laboratoire de Physique des Solids UMR 8502
Universite Paris Sud, Orsay

"Chain Segment Dynamics in Polymer Thin Films"
 
Sala Konferencyjna IChF
 
18 października 2011 r. (wtorek), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Małgorzata Koźbiał
"Opis własności fizykochemicznych pochodnych acyklowiru i ich kompleksów z wybranymi cyklodekstrynami"
promotor: dr hab. inż. Paweł Gierycz
 
25 lipca 2011 r. (poniedziałek), godz. 11:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. dr Ru-Shi Liu
Wydział Chemii, National Taiwan University w Taipei (Taiwan)

"Advances in Phosphors for Light-emitting Diodes"
 
Sala Konferencyjna IChF
 
13 czerwca 2011 r. (poniedziałek), godz. 13:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Agnieszka Pietrzyk-Le
"Przewodzące polimery wdrukowywane molekularnie do selektywnego oznaczania wybranych amin biogenicznych"
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
 
7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 13:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Iryna Voloshchuk
"Wnikanie wodoru do żelaza przez porowate powłoki typu zol-żel"
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski
 
6 czerwca 2011 r. (poniedziałek), godz. 13:30
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr inż. Iwona Flis-Kabulska
"Anomalne wnikanie wodoru do żelaza z roztworów NaOH podczas polaryzacji katodowej i anodowej"
Sala Konferencyjna IChF
 
12 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Marcin Gronowski
"Teoria i eksperyment w badaniach spektroskopii wybranych nitryli o znaczeniu astrochemicznym oraz cząsteczek pokrewnych"
promotor: dr hab. Robert Kołos, prof. nadzw. IChF PAN
 
11 kwietnia 2011 r. (poniedziałek), godz. 13:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Urszula Hadam
"Rola naprężeń oraz odkształcania w absorpcji wodoru i kruchości wodorowej żelaza i jego stopów"
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski
 
11-13 stycznia 2011 r. (wtorek-czwartek)
Annual Report Meeting
Mikrosympozjum Sprawozdawcze IChF PAN

wystąpienia (wtorek)
postery (środa-czwartek)
 
 
14 grudnia 2010 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr hab. inż. Jerzy Karpiuk
"Forgotten experiments and Planck's radiation formula.
On the experimental context at the birth of quantum physics"

(abstract) 
Aula IChF
 
21 grudnia 2010 r. (wtorek), godz. 14:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Adam Leśniewski
"Elektrody modyfikowane materiałami z imidazolowymi grupami funkcyjnymi"
promotor: prof. dr hab. Marcin Opałło
 
9 grudnia 2010 r. (czwartek), godz. 10:15
 
23 listopada 2010 r. (wtorek), godz. 14:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Wojciech Nogala
"Elektroredukcja ditlenu na ceramicznych elektrodach węglowych modyfikowanych enzymami"
promotor: prof. dr hab. Marcin Opałło
 
27 października 2010 r. (środa), godz. 10:15
Seminarium
Dr. Libai Huang
University of Notre Dame, USA

"Ultrafast spatial imaging of carrier dynamics in graphene and photovoltaic polymer blends"
 
Sala Konferencyjna IChF
 
19 października 2010 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr Martin Jonsson-Niedziółka
"A journey into flatland - The Nobel Prize in physics 2010"
 
Aula IChF
 
11 października 2010 r. (poniedziałek), godz. 13:30
Obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Rafał Wierzbicki
"Synteza i wybrane właściwości nowych wodorków w międzymetalicznych Fazach Lavesa RMn2 (R-ziemia rzadka)
i ich pochodnych"

promotor: prof. dr hab. Stanisław M. Filipek (IChF PAN)
 
28 września 2010 r. (wtorek), godz. 12:30
Obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Ryutaro Sato
"Selected properties of novel hydrides synthesized from R7Rh3 (R=Ho, Y, Dy, Tb and Er) and several transition metal based intermetallic compounds"
promotor: prof. dr hab. Stanisław M. Filipek (IChF PAN)
 
2 czerwca 2010 r. (środa), godz. 10:15
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Lucia Flamigni
Istituto ISOF - CNR, Bologna (Italy)

"Supramolecular strategies for the conversion of light energy"
 
Sala Konferencyjna IChF
 
11 maja 2010 r. (wtorek), godz. 11:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. dr Klaus Wandelt
Uniwersytet w Bonn, Instytut Fizyki i Chemii Teoretycznej

"Model studies on heterogeneous catalysis"
 
Aula IChF
 
30 marca 2010 r. (wtorek), godz. 10:00
"Czemu służy naukowa informacja prasowa"
Aula IChF
 
30 marca 2010 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr Marek Litniewski
"Opis kinetyki prostej binarnej reakcji chemicznej poprzez symulacje metodą dynamiki molekularnej"
 
Aula IChF
 
9 lutego 2010 r (wtorek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Małgorzata Kowalczyk
"Cholany jako układy samoorganizujące się w technikach rozdzielczych"
promotor: prof. dr hab. Janusz Lipkowski (IChF PAN)
 
5-7 stycznia 2010 r. (środa - czwartek)
Annual Report Meeting
Mikrosympozjum sprawozdawcze IChF PAN
program:
wykłady, postery (in English)
7 grudnia 2009 r. (poniedziałek)
Seminarium Ogólnoinstytutowe
 1. godz. 10:30 - Prof. Xiurong Yang
  "Hybrid-nanostructures and their Biological Applications"
 2. godz. 11:20 - Prof. Shaojun Dong
  "Graphene Modified Electrode and its Capability
  in Analytical Applications"
 3. godz. 12:10 - Prof. Erkang Wang
  "Simple Approach on Nanomaterial Fabrication
  and its Applications Related to Electrochemistry"
State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry
Changchun Institute of Applied Chemistry
Chinese Academy of Sciences
1 grudnia 2009 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr Jakub Sielewiesiuk
"Patenty europejskie - czyli jak Europa chce dogonić USA i Japonię"
 
Aula IChF
 
7 grudnia 2009 r (poniedziałek), godz. 13:30
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Marcin Tabaka
"Regulacja operonu tryptofanowego u E.coli "
promotor: prof. dr hab. Robert Hołyst (IChF PAN)
 
25 listopada 2009 r (środa), godz. 15:30
Obrona pracy doktorskiej
Mgr Karolina Kędra-Królik
"Opracowanie nowej metody wytwarzania submikrometrycznych kryształów węglanu wapnia w kontrolowanej reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla "
promotor: dr hab. inż. Paweł Gierycz (IChF PAN)
 
16 października 2009 r (piątek)
Prof. George Whitesides
Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University
 • godz. 9:00 - Spotkanie z doktorantami na temat stażów podoktorskich w USA
 • godz. 10:00 - Seminarium Ogólnoinstytutowe
  "Biomaterials Science"
 
6 października 2009 r (wtorek), godz. 10:00
 
28 września 2009 r (poniedziałek), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
"Procesy fototautomeryzacji w cząsteczkach azaaromatycznych"
promotor: prof. dr hab. Jacek Waluk (IChF PAN)
 
14 kwietnia 2009 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
prof. dr hab. Jakub Gołąb
"Mikromacierze, mikrochipy, biosensory -
prawdziwe czy złudne nadzieje"

 
Aula IChF
 
23 marca 2009 r (poniedziałek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Leszek Znak
"Rola nośnika i promotorów w kształtowaniu właściwości katalizatorów niklowych dla procesów otrzymywania wodoru"
promotor: dr hab. Jerzy Zieliński (IChF PAN)
 
6-8 stycznia 2009 r. (wtorek - czwartek)
Annual Report Meeting
Mikrosympozjum sprawozdawcze IChF PAN
program

17 grudnia 2008 r. (środa), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
prof. dr hab. Jacek Lipkowski
Department of Chemistry and Biochemistry, University of Guelph,
Guelph, Ontario, Canada
"Próby budowania modelu membrany biologicznej na powierzchni elektrody złotej"
 
Aula IChF
 
2 grudnia 2008 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr Jacek Dobkowski
"Spektroskopia rozdzielcza w czasie - klucz do poznania dynamiki mikroświata"
 
Aula IChF
 
5 listopada 2008 r (środa), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Natalia Urbańska
"Synteza i spektroskopia wielofunkcyjnych pochodnych porficenów"
promotor: prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz i prof. dr hab. Jacek Waluk
 
14 października 2008 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr hab. Zbigniew Kaszkur
"Struktura nanokryształów i jej dynamika wyzwalana reakcją chemiczną na powierzchni"
 
Aula IChF
 
5 sierpnia 2008 r. (wtorek), godz. 10:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Masayoshi Watanabe
Yokohama National University
"How ionic are room temperature ionic liquids"
 
5 lipca 2008 r. (sobota), godz. 11:30
Otwarte posiedzenie Komitetu Chemii PAN
 
Prof. Jean-Marie Lehn
laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1987 r.
 
"Supramolecular chemistry 25 years later"
 
Aula IChF
 
24 czerwca 2008 r (wtorek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Izabela Franssen
"Spektroskopia laserowa, fotofizyka i fotochemia wybranych układów typu donor-akceptor elektronu"
promotor: prof. dr hab. Jerzy Herbich
 
12 czerwca 2008 r. (czwartek), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
prof. dr hab. Andrzej L. Kawczyński
"Gerhard Ertl - laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2007 r."
 
10 czerwca 2008 r. (wtorek), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr inż. Jerzy Karpiuk
"Femtochemia struktur spirocyklicznych"
 
22 kwietnia 2008 r (wtorek), godz. 11:00
 
12 lutego 2008 r. (wtorek), godz. 13:30
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr hab. Marcin Fiałkowski
"Hierarchia i formy uporządkowania nanocząstek"
Aula
 
6 lutego 2008 r. (środa), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Joel F. Liebman
University of Maryland Baltimore County
Department of Chemistry & Biochemistry
"What can thermochemistry tell about chemistry?"
 
29 stycznia 2008 r (wtorek), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Arkadiusz Kwaterczak
"Kompleksy supramolekularne w elektroforezie związków chiralnych - zastosowanie w analizie substancji leczniczych"
promotor: prof. dr hab. J. Lipkowski
 
23 stycznia 2008 r (środa), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Oksana Danylyuk
"Solid-state complexes of water-soluble calixarenes
with biorelevant molecules"

promotor: dr hab. K. Suwińska
 
16 stycznia 2008 r (środa), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Zofia Wolarek
"Wnikanie, transport i absorpcja wodoru przez azotowane żelazo"
promotor: prof. dr hab. T. Zakroczymski
 
7-9 stycznia 2008 r. (poniedziałek - środa)
Annual Report Meeting
Mikrosympozjum sprawozdawcze IChF PAN
program

18 grudnia 2007 r (wtorek), godz. 14:30
 
14 grudnia 2007 r (piątek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Hubert Piwoński
"Mikroskopia fluorescencyjna pojedynczych cząsteczek karbocyjaniny (DiIC18) i porficyny w cienkich warstwach polimeru"
promotor: doc. dr hab. J. Sepioł
 
10 grudnia 2007 r. (poniedziałek), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr Marcin Fiałkowski
"Tworzenie mikrostruktur w układach typu reakcja-dyfuzja"
 
7 grudnia 2007 r. (piątek), godz. 13:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. dr Gunther Wittstock
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
"Scanning electrochemical microscopy - a view beyond colorful images (quantification, changing samples, future perspectives)"
 
6 grudnia 2007 r. (czwartek), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr hab. Kinga Suwińska
"Inkluzyjna chemia substancji o znaczeniu biologicznym
- modele bioreceptorów oraz użyteczne formy leków"
 
5 grudnia 2007 r. (środa), godz. 12:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. dr hab. Jerzy Górecki
"Od złożonej struktury do chemicznego przetwarzania informacji"
program proponowanego nowego Zakładu
 
5 listopada 2007 r. (poniedziałek), godz. 11:00
Seminarium z okazji Jubileuszu Prof. B. Baranowskiego
program
 
10 października 2007 r. (środa), godz. 14:15
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. dr Claus Seidel
Heinrich-Heine-Uniwersität Duesseldorf
Institut für Physikalische Chemie
"Single-Molecule Angström Optics:
Photochemical aspects and applications"
 
11 października 2007 r. (czwartek), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr Piotr Garstecki
"Emulsje w układach mikroprzepływowych"
 
21 maja 2007 r (poniedziałek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Olgierd Cybulski
"Podział przestrzeni w układzie reakcja-dyfuzja"
promotor: prof. dr hab. Robert Hołyst
 
17 maja 2007 r. (czwartek), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr Wojciech Góźdź
"Wpływ spontanicznej krzywizny na kształt membran zbudowanych z cząsteczek amfifilowych"
 
10 kwietnia 2007 r. (wtorek), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr Kinga Suwińska
"Krystalografia inkluzyjnych związków supramolekularnych -
- sztuka czy rutyna"

 
5 kwietnia 2007 r. (czwartek), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr hab. Andrzej Sadkowski
"Dynamika elektrochemiczna procesów anodowych
na powierzchni tytanu"

 
26 lutego 2007 r (poniedziałek), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Katarzyna Zięba
"Badanie tetraazamakrocyklicznych kompleksów metali przejściowych ukierunkowane na ich zastosowanie jako sensorów"
promotor: prof. dr hab. Joanna Taraszewska
 
20 lutego 2007 r (wtorek), godz. 12:30
Obrona pracy doktorskiej
mgr Iryna Demyanchuk
"Homogenizacja/separacja w mieszaninach polimerowych"
promotor: prof. dr hab. Robert Hołyst
 
15 lutego 2007 r (czwartek), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Marta A. Orłowska
"Wpływ ciśnienia i temperatury na przejścia fazowe
w wodnych emulsjach skrobi"

promotor: prof. dr hab. Stanisław L. Randzio
 
30 stycznia 2007 r (czwartek), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Monika Kuczyńska-Wydorska
"Synergizm oddziaływania molibdenu i azotu w stalach nierdzewnych na procesy korozji i pasywacji"
promotor: prof. dr hab. Janusz Flis
 
25 stycznia 2007 r (czwartek), godz. 10:30
Obrona pracy doktorskiej
mgr Anna Śrębowata
"Modyfikowane katalizatory palladowe w hydroodchlorowaniu związków organicznych"
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Karpiński
 
9-12 stycznia 2007 r. (wtorek - piątek)
Annual Report Meeting
Mikrosympozjum sprawozdawcze IChF PAN
(HTML, PDF)

12 grudnia 2006 r (wtorek), godz. 12:00
 
7 grudnia 2006 r (czwartek), godz. 10:30
Obrona pracy doktorskiej
mgr Jędrzej Szymański
"Dyfuzja protein w środowisku wodnych roztworów surfaktantów"
promotor: prof. dr hab. R. Hołyst
 
22 listopada 2006 r. (środa), godz. 12:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Dr Yurii Alexandrovich Simonow
Malinowski Named Laboratory of Solid State Investigation
Institute of Applied Physics, Kishinev
Academy of Sciences of Republic Moldova
"Investigations of the supramolecular compounds in Moldova"
 
11 października 2006 r. (środa), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr hab. Robert A. Nowakowski
"Obserwacja i charakterystyka procesów fizykochemicznych przebiegających na powierzchniach ciał stałych metodami mikroskopii tunelowej (STM) i sił atomowych (AFM)"
 
10 października 2006 r (wtorek), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Joanna Niedziółka
"Otrzymywanie i właściwości elektrod modyfikowanych cienkimi warstwami hydrofobowych polikrzemianów i cieczą redoks"
promotor: prof. dr hab. Marcin Opałło
 
14 czerwca 2006 r (środa), godz. 13:30
Obrona pracy doktorskiej
mgr Rafał Świerzewski
"Właściwości lizozymu w warunkach zatłoczenia makromolekularnego"
promotor: prof. dr hab. Wojciech Zielenkiewicz
 
14 czerwca 2006 r (środa), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Piotr Szterner
"Badanie własności termodynamicznych chlorowco-
i aminopochodnych uracylu"

promotor: prof. dr hab. Wojciech Zielenkiewicz
 
13 czerwca 2006 r (wtorek) (wtorek), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Yuriy N. Svartsov
"Fotofizyka aminopodstawionych ftalidów"
promotor: doc. dr hab. Jerzy Herbich
 
6 czerwca 2006 r (wtorek) (wtorek), godz. 14:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Arkadiusz Gajek
"Katodowa modyfikacja powierzchni żelaza i jej wpływ na wydzielanie i wnikanie wodoru"
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski
 
18 maja 2006 r. (czwartek), godz. 13:30
Seminarium Zakładu V Katalizy na Metalach
 • Prof. Dr. Hartmut Herrmann
  Leibniz-Institut für Troposphärenforschung w Lipsku
  "Laboratory studies, model development and field experiments for a better understanding of tropospheric multiphase chemistry"
 • Dr. Anne Monod
  Laboratoire de Chimie et Environnement, Université de Provence w Marsylii
  "Multiphase photochemistry of organic compounds in tropospheric clouds"
 
23 maja 2006 r. (wtorek), godz. 13:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Galyna Shul
"Elektrogenerowane przeniesienie jonu przez granicę faz ciecz-ciecz opartą na ceramiczno węglowym materiale kompozytowym"
promotor: prof. dr hab. Marcin Opałło
 
29 marca 2006 r. (środa), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr hab. Andrzej Poniewierski
"Ciekłe kryształy w układach o różnorodnej geometrii"
 
15 marca 2006 r. (środa), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr Leszek Łapiński
Instytut Fizyki PAN
"Fotoizomeryzacje związków o budowie podobnej do zasad kwasów nukleinowych"
 
7 lutego 2006 r. (wtorek), godz. 13:30
Obrona pracy doktorskiej
mgr Edyta Kołodziejczyk
"Inżynieria krystaliczna koordynacyjnych kompleksów metaloorganicznych pierwiastków grupy 13"
promotor: prof. dr hab. Janusz Lipkowski
 
25 stycznia 2006 r. (środa), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Dr Andrzej Sadkowski
"Osobliwości charakterystyk impedancyjnych elektrod stałych związane z niejednorodnością powierzchni"
 
10 stycznia 2006 r. (wtorek), godz. 10:30
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Dmytro Lisovytskiy
"Przemiany fazowe w nanokrystalicznych układach Li-Mn-O
- zastosowanie metody Rietvelda"

promotor: prof. dr hab. J. Pielaszek
 
14 grudnia 2005 r. (środa), godz. 12:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr Manuel Garcia-Heras
National Centre for Metallurgical Research,
Spanish Council for Scientific Research (CENIM-CSIC),
Madryt, Hiszpania

"Conservation of Historical Stained Glass Windows
and Their Metallic Components:
The Forgotten Materials"

 
8 grudnia 2005 r. (czwartek), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Renata Marczak
"Wpływ kompleksowania na granicy faz woda-powietrze na wybrane właściwości warstw Langmuira i Langmuira-Blodgett"
promotor: prof. dr hab. W. Kutner
 
6 grudnia 2005 r. (wtorek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Dariusz Świerczyński
"Budowa połączeń inkluzyjnych kaliksrezorcynarenów"
promotor: prof. dr hab. J. Lipkowski
 
23 listopada 2005 r. (środa), godz. 12:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
prof. Andrzej Więckowski
University of Illinois
"Wgląd w strukturę i reaktywność katalizatorów Pt-Me metodami elektrochemicznymi, NMR i BB-SFG"
 
8 listopada 2005 r. (wtorek), godz. 14:15
Obrona pracy doktorskiej
mgr Alexander Gorski
"Wykorzystanie technik spektroskopii polaryzacyjnej oraz izolacji matrycowej"
promotor: prof. dr hab. J. Waluk
 
26 października 2005 r. (środa), godz. 15:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr Anna Maciołek
"Płyny przy powierzchniach i w ograniczonej geometrii: zjawiska adsorpcji i termodynamiczny efekt Casimira"
 
13 października 2005 r. (czwartek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Taras Palasyuk
"Przejścia fazowe indukowane ciśnieniem
w wybranych układach metal-wodór"

promotor: doc. dr hab. M. Tkacz
 
7 października 2005 r. (piątek), godz. 13:30
 
6 września 2005 r. (wtorek), godz. 11:00
 
12 lipca 2005 r. (wtorek), godz. 10:00
Dr Maria-Angeles Villegas
"The Sol-Gel research group at the CENIM-CSIC, Spain"

Dr Juan-Carlos Galvan
"Protective coatings based on macrocyclic compounds and anticorrosive pigments by Sol-Gel"

National Centre for Metallurgical Research
Spanish Council for Scientific Research
Madryt, Hiszpania

 
10 czerwca 2005 r. (piątek), godz. 9:30
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Eliezer Gileadi
School of Chemistry, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
"Some considerations of charge transfer in metal deposition"
 
7 czerwca 2005 r. (wtorek)
Seminarium Ogólnoinstytutowe
Prof. Dr Hans-Henning Strehblow
 • Godz. 9:30 -"Passivity of Fe90V10 and Fe75Cr15V10 in Alkaline Media"
 • Godz. 11:00 - "Self Assembled Monolayers of Thiols with Electronic Conduction for Micro- and Nano-Applications studied with Electrochemical and Surface Analytical Methods"
 
11 maja 2005 r. (środa), godz. 14:00
Seminarium Ogólnoinstytutowe
dr hab. Marian Góral
"Korelacja i przewidywanie równowag ciecz-para i ciecz-ciecz
w mieszaninach zasocjowanych"

 
3 marca 2005 r. (czwartek), godz. 13:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Michał Gil
"Tautomeryzacja w izomerach porfiryny"
Promotor: Prof. dr hab. J. Waluk
 
28 lutego 2005 r. (poniedziałek), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Lidia Dębowska
"Tworzenie faz wodorkowych w stopach Pd-Ni"
Promotor: Prof. dr Bogdan Baranowski
 
2 lutego 2005 r. (środa), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Maria Dorogova
"Synteza i wybrane własności nowego wodorku YMn2H6"
Promotor: doc. dr hab. Stanisław M. Filipek
 
28 stycznia 2005 r. (piątek), godz. 11:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Agnieszka Marcinowicz
"Kompleksowanie biocząsteczek kaliks[4]arenami przy zastosowaniu kalorymetrii, spektroskopii i modelowania molekularnego"
Promotor: Prof. dr hab. W. Zielenkiewicz
 
15 listopada 2004 r. (poniedziałek), godz. 11:15
Obrona pracy doktorskiej
mgr Yevgeniy Nosenko
"Laserowa spektroskopia układów donorowo-akceptorowych z wiązaniem wodorowym oraz ich kompleksów molekularnych w wiązkach naddźwiękowych"

 
22 października 2004 r. (piątek), godz. 10:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Kostyantyn Nikiforov
"Kruchość wodorowa i korozja naprężeniowa wysokowytrzymałych stali bainitycznych w środowisku zawierającym Cl-"

 
W dniach 9-14 października 2004 r.
z inicjatywy PAN i RAN odbywają się "Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce".
W ramach tych dni odbędzie się w Pałacu Staszica, organizowane przez nasz Instytut,
dwudniowe (12 i 13 X) seminarium p.t.
Współczesne kierunki rozwoju chemii związków supramolekularnych

 
13 października 2004 r. (środa), godz. 12:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Olga Chernyayeva
"Absorpcja i transport wodoru przez aluminium i jego stopy"

 
12 października 2004 r. (wtorek), godz. 13:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Svyatoslav Kondrat
"Ciekłe kryształy w kontakcie z niejednorodnym podłożem"

 
5 października 2004 r. (wtorek), godz. 14:00
Obrona pracy doktorskiej
mgr Ruslan Burtovyy
"Własności termodynamiczne wodorku miedzi"

 
27 września 2004 r. (poniedziałek), godz. 11:00
 
2 września 2004 r. (czwartek), godz. 9:30
Seminarium Zakładu I
Prof. V.E. Antonov
Institute of Solid State Physics, Chernogolovka, Russia
"Neutron spectroscopy of high-pressure hydrides"

 
1 września 2004 r. (środa), godz. 12:00
Seminarium Zakładu I
Prof. T.B. Flanagan
University of Vermont, Burlington, USA
"The solution of H2 in three different forms of the Pd3Mn alloy"

16 lipca 2004 r. (piątek), godz. 13:00
Seminarium Zakładu I
Prof. dr Mashimo Tsutomu
Kumamoto University, Japonia
"Exploitation of a mega-gravity field
for new materials science"


25 maja 2004 r. (wtorek), godz. 11:00
 


 
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya