Piknik Naukowy 2008

O Pikniku

 

Nasze stanowisko wzbudziło wielkie zainteresowanie, m.in. rekina z SGH...
 

... oraz okolicznej policji
 

Modus operandi stanowiska IChF PAN na Pikniku Naukowym - doc. Gregorowicz i dr Samborski podczas wykonywania zadań służbowych
 

Ciekły azot jak zwykle wzbudzał wielkie zainteresowanie, zwłaszcza w¶ród najmłodszych uczestników
 

Studentki ze szkoły Nauk ¦cisłych UKSW brały czynny udział w demonstrowaniu m.in. reakcji powoduj±cej ¶wiecenie robaczka ¶więtojańskiego
 

Innym eksperymentem wykonywanym przez studentki z UKSW była "sztuczna krew"
 

Do pokrojenia ręki odważnie przystępowali też najmłodsi uczestnicy Pikniku
 

Natalia Ziębacz i Patrycja Milczarczyk demonstrowały zadziwiaj±ce zachowanie cieczy nienewtonowskiej
 

Każdy chętny po zaopatrzeniu w rękawiczki mógł własnoręcznie do¶wiadczyć jej uroków
 

Ciecz nienewtonowsk± robili¶my na miejscu wykorzystuj±c m±kę ziemniaczan± i wodę
 

Dr Kuba Luboradzki robił wszystkim chętnym zdjęcia przy pomocy kamery otworkowej
 

Kamera otworkowa w akcji - każdy z uczestników mógł zabrać gotow± fotografię ze sob± do domu
 

Ewelina Niemiec prezentowała "chemiczne ogrody" czyli tworzenie barwnych krzemianów metali w roztworze szkła wodnego
 

Podczas Pikniku nie mogło zabrakn±ć reakcji Biełusowa-Żabotyńskiego. Do¶wiadczenie było prezentowane przez dr Arkadiusza Gajka
 

Marek Knor demonstruje zmiany pH
 

Podczas pikniku odbyły się konkursy z wiedzy na temat fizyki i chemii. Roli prowadzącego dobrowolnie podj±ł się dr Samborski.
 

"Nauka Telekinezy" czyli Yasuhiro Igarashi podczas demonstrowania swoich nadprzyrodzonych umiejętno¶ci
 

Po krótkim przeszkoleniu każdy mógł spróbować swoich sił w telekinezie, co jak widać wzbudzało ogólne zainteresowanie zarówno w¶ród dzieci jak i płci pięknej
 

Sylwia Makulska prezentuje Front Nauki czyli układ mikroprzepływowy
 

Żelazny punkt pokazów na naszym stanowisku czyli erupcje wulkanów
 

Pokazy odbywały się co godzinę i cieszyły się niesłabn±cym powodzeniem aż do godz. 20:00
 
 

Efektowne wybuchy wulkanu zawdzięczamy Aleksandrowi Skhurence i Tomaszowi Jarochowi
 

Termiczny rozkład rodanku rtęci - powszechnie znany jako "węże Faraona"
 

"Węże Faraona" były spektakularnym pokazem przygotowanym przez dr Arkadiusza Gajka
 

Podczas Pikniku wielokrotnie odwiedzały nas media, tutaj Dr Adam Samborski udziela wywiadu Polskiemu Radiu
 

Doc. Gregorowicz udziela wywiadu TVN24
 

Natalia Ziębacz i Patrycja Milczarczyk demonstrują ciecz nienewtonowsk± dla TVN24
 

Sylwia Makulska opowiada o mikroprzepływach dla TVP1