Ogłoszenia
  Wykłady,
   seminaria,
   obrony prac
  Seminaria
   Sekcji
   Termodynamiki
   PTChem
  Oferty pracy
   Przetargi
  Podziękowanie
   FNP
  Informacje
   lokalne
  Komunikaty
   biblioteki

 Skorowidz
 Strona główna
 
 

Ogłoszenia archiwalne  
   

2010
 Prof. Jabłoński odebrał gratulacje od MNiSW, ponieważ aż 18 młodych naukowców z naszego Instytutu (najwięcej z całej Polski) dostało granty z programu Iuventus Plus na 2011 rok. W Polsce jest około 1000 jednostek naukowych, a przyznano około 300 grantow, z czego 18 dla IChF PAN.
Lista laureatów z IChF, pełna lista laureatów [9 XII 2010]
 Z dniem 1 I 2011 r. powołana zostaje pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Tkacza Grupa Badawcza "Indukowane Ciśnieniem Reakcje i Procesy Fizykochemiczne" [8 XII 2010]
 Instytut otrzymał srebrny medal w konkursie Innowacje 2010 za mikrofabrykację układów mikroprzepływowych w poliwęglanie oraz modyfikację ich powierzchni [17 XI 2010]
 IChF PAN otrzymał I kategorię w ocenie MNiSW.
Zajął trzecie miejsce w Polsce w dziale "Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa" i pierwsze wśrod instytutów zatrudniających powyżej 100 naukowców.
Komunikat Nr 19 MNiSW z dn. 30 IX 2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych, p. str. 11
Karta oceny IChF PAN [1 X 2010]
 24 września 2010 r. zmarł Prof. Andrzej Bylicki.
 30 czerwca 2010 r. Społecznym Inspektorem Pracy w IChF wybrany został Maciej Małecki (Zd II, tel 3389)[1 VII 2010]
 12 czerwca 2010 r., na Wydziale Chemii UW, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom LVI Olimpiady Chemicznej. IChF był fundatorem nagród za najlepsze rozwiązywanie zadań z chemii fizycznej fot [18 VI 2010]
 12 czerwca 2010 r. odbył się, jak co roku, ale tym razem w Parku Rydza-Śmigłego (Powiśle), 14 Piknik Naukowy, z udziałem IChF (film [14 VI 2010], tekst [16 VI 2010], album [22 VI 2010])
 8 czerwca 2010 r. - obchody 55-lecia IChF PAN. Uroczystość zorganizowana wspólnie z Fundacją Nauki Polskiej. W trakcie uroczystości wręczenie stypendiów profesorskich MISTRZ. Gościem Fundacji i Instytutu laureat Nagrody Nobla z chemii prof. Richard Schrock [8 VI 2010];
zdjęcia, piknik [14 VI 2010]
Prof. Schrock w laboratoriach chemicznych IChF, PW i UW [15 VI 2010]
 7 czerwca 2010: w otwartej części posiedzenia Rady Naukowej wręczone zostały dyplomy laureatom Konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2009 (>>> wyniki Konkursu, film, YouTube) [8,9 VI 2010].
 Rada Naukowa nadała dr. Markowi Litniewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych [5 V 2010].
 Ambasador Japonii złożył wizytę w IChF. [21 IV 2010]
 W katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku zginął Stanisław Jerzy Komorowski, fizyk, dyplomata, polityk, ostatnio podsekretarz stanu w MON. W latach osiemdziesiąych pracował w IChF i tu, w roku 1985, zrobił doktorat (promotorami byli prof. Zielenkiewicz i prof. Grabowski). [15 IV 2010]
 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSZZ "S"
w IChF 23 marca 2010 (wtorek), godz. 14, w Akwarium. [4 III 2010].
Nową Przewodniczącą KZ została wybrana Ewa Wronek [23 III 2010].
 Tymczasowy bufet na stołówce w budynku administracyjnym czynny w godzinach 11:30-14:30 (Po-Pi). Oferowane są dania obiadowe i drobne artykuły spożywcze.[17 III 2010]
  Rozstrzygnięty został konkurs ofert na prowadzenia stołówki . Przewidywany termin pełnego uruchomienia działalności gastronomicznej - sierpień b.r. W okresie przejściowym będą wydawane posiłki obiadowe w formie cateringu. [18 II 2010]
 Dr hab. inż. Paweł Gierycz został powołany na stanowisko kierownika Laboratorium Specjalistycznego Kalorymetrii [10 II 2010]
 Dyrektor wydał Zarządzenie 1/2010 w sprawie opisywania pod względem merytorycznym dokumentów finansowych w IChF [4 II 2010]
  Konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w 2009 roku ( regulamin). Zgłoszenia: do 15 lutego na ręce p. A. Kapuścińskiej-Bernatek (pok. 42, bud. adm.) [25 I 2010]
 Komisja ds. odbioru prac naukowych za rok 2009 wyróżniła sześć posterów zaprezentowanych na Mikrosympozjum Sprawozdawczym (lista) [14 I 2010]
 Z dniem 22 stycznia 2010 zostanie zamknięta stołówka w budynku administracyjnym IChF. Ogłoszony został konkurs na nowego Ajenta stołówki; ponowne otwarcie nie wcześniej niż w kwietniu [6 I 2010]
 3 stycznia 2010 zmarł Prof. Wojciech Zielenkiewicz [5 I 2010]
 1 stycznia 2010 zmarł Prof. Jerzy Haber [6 I 2010]
2009
 Dobiegły końca formalności związane z uruchomieniem dźwigu (windy) w budynku 7a/F. Winda działa, dostępny jest już przystanek na poziomie parkingu. Będzie blokowany w godzinach 19 - 7 [30 XII 2009].
 Z dniem 31 grudnia 2009 r. kończy działalność Laboratorium Specjalistyczne Termodynamiki [3 XII 2009]
  30 listopada 2009 (poniedziałek) - planowane uruchomienie "SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU". Bramka i szlaban od ul. Płockiej oraz drzwi prowadzące z budynku administracyjnego na teren Instytutu otwierane (odblokowywane) będą za pomocą KART DOSTĘPU, indywidualnie przez posiadacza karty [25 XI 2009].
 Pokój wysokiej czystości clean room (p. 138) oraz sala konferencyjna (p. 126) z rzutnikiem i tablicami na 30 osób. Oba pomieszczenia Zakładu III są dostępne dla innych zespołów tematycznych [29 X 2009].
 Wizyta Ambasadora Japonii w IChF [14 IX 2009]
 Nowy Regulamin Premiowania pracowników IChF [11 IX 2009]
 Grant dla IChF (w ramach funduszy strukturalnych z FNP) na kwotę ponad 5,5 mln zł. Tytuł pojektu: "International PhD Studies at the Institute of Physical Chemisty PAS. Fundamental research with applications in bio- and nanotechnology and information processing". Kierownik projektu - prof. A.Ciach.  Osoby współtworzące/uczestniczące w projekcie, tematyka.
 15 VI odbyło się 239. posiedzenie Rady Naukowej IChF. Wręczone zostały nagrody w "Konkursie na najlepszą publikację w 2008 roku". Laureaci: A.Borodziński (I nagroda), A.Ciach (II nagroda), J.Niedziółka, M.Opałło (III nagroda), A.L.Kawczyński, B.Nowakowski, R.Kołos, M.Gronowski, J.Lewiński, I.Justyniak, J.Lipkowski, S.L.Randzio, M.Litniewski (wyróżnienia).
 Dr inż. Andrzej Cybulski zmarł w dniu 30 V 2009.
 Pracownicy proszeni są o wprowadzenie swoich aktualnych danych związanych z zatrudnieniem w IChF   formularz
 Adiunkci i asystenci zatrudnieni w IChF wybrali ze swojego grona dr. Igora Czerskiego jako przedstawiciela do Rady Naukowej.
 Konkurs na najlepszą stronę internetową Zakładu, Grupy badawczej i Laboratorium Specjalistycznego
Zgłoszenia konkursowe: Wynik głosowania (w nawiasie autor/autorzy i procent oddanych głosów)
 • I miejsce - Zakład VII/Opallo group, (W.Nogala, 31,4%)
 • II miejsce - Grupa STM/AFM (Zd VI), (M.Knor, 28,6%)
 • III miejsce - ex equo: Zakład III, (A.Samborski, T.Kalwarczyk i T.Szymborski, i
  Zakład IX, (A.Sokołowski - po 11,4%)
 Zebranie 12 marca 2009 r.(czwartek) o godz. 14:00 w auli adiunktów i asystentów zatrudnionych w IChF - wybór ze swojego grona jednego przedstawiciela do Rady Naukowej.
Wybrany przedstawiciel musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.
  Konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w 2008 roku ( regulamin). Zgłoszenia: do 1 marca.
 Dyrekcja Instytutu powołała Pełnomocnika d/s popularyzacji i upowszechniania nauki. Został nim dr Roman Luboradzki.
 Komisja d/s odbioru prac naukowych wyróżniła postery przedstawione na mikrosympozjum sprawozdawczym
 Przyznane zostały premie uznaniowe za 2008 rok (lista: S:/PUBLIC/ICHF/infor/premia_uzn'2008.pdf)
 20 stycznia br. odbyło się w Instytucie doroczne spotkanie emerytów
( fotki, film)
2008
 Zarządzenie Dyrektora w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników realizujących zadania w ramach projektów badawczych (szczegóły: S:/PUBLIC/ICHF/zarz/Z-2008-37.pdf)
 Nowe zasady oceny dorobku publikacyjnego pracowników naukowych, (szczegóły: S:/PUBLIC/ICHF/zarz/Z-2008-32.pdf)
 Nowa grupa badawcza:
- Grupa Badawcza Fotoelektroniki Organicznej, pod kier. prof. dr. hab. Marka Pietraszkiewicza.
 Nowa grupa badawcza:
- Grupa Badawcza Struktury i Zastosowań Nanokryształów i Nanoproszków, pod kier. doc. dr. hab. Zbigniewa Kaszkura.
 20 X odbyło się 235. posiedzenie Rady Naukowej IChF. Wręczone zostały nagrody w "Konkursie na najlepszą publikację w 2007 roku". Laureaci: P.Garstecki (I nagroda), J.Górecki, Y.Igarasho (II nagroda), K.Noworyta, R.Nowakowski, W.Kutner (III nagroda), J.Waluk, M.Gronowski, R.Kołos, W.T.Góźdź, J.Sepioł, A. Grabowska, J.Lewiński, I.Justyniak i J.Lipkowski (wyróżnienia).  więcej: S:/Public/Ichf/Rn/RN_235.pdf.
 MNiSW: Program "Patent PLUS - Wsparcie patentowania wynalazków" (info)
 Nowe grupy badawcze:
- Grupa Badawcza Mikroprzepływów i Płynów, pod kier. doc. dr. Piotra Garsteckiego
- Grupa Badawcza Organizacja i Synteza Nanocząstek, pod kier. doc. dr. Marcina Fiałkowskiego
 Dr Alfred Stroka zmarł w dniu 16 IX 2008 (krótkie wspomnienie).
Pogrzeb w środę, 24 bm - uroczystość pogrzebowa na Cm. Wojskowym na Powązkach o 11:30, potem złożenie Prochów do grobu na Cm. Wawrzyszewskim.
 Dr hab. Andrzej Poniewierski otrzymał tytuł naukowy profesora
 Zarządzenie Dyrektora o wprowadzeniu Instrukcji w sprawie likwidacji środków trwałych lub materiałów będących własnością Instytutu.
 Zamówienia na sprzęt komputerowy można składać do dnia 24.07.2008 r. na ręce p. Ewy Pawełczyk - w wersji wydrukowanej podpisanej przez osobę upoważnioną do dysponowania funduszami oraz w wersji elektronicznej, z tytułem: przetarg VIII 2008r 'nazwisko zamawiającego'. Przewidywany termin odbioru sprzętu wrzesień 2008.
Ostatni w tym roku przetarg na sprzęt komputerowy zostanie ogłoszony około 8 X 2008 r. z przewidywanym terminem odbioru sprzętu około 30 XI.
Przy przygotowywaniu zamówień na sprzęt komputerowy należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Informacje dotyczące przetargu na sprzęt komputerowy". Plik ten zawiera też tabelki specyfikacji sprzętu.
 Od stycznia 2009 obowiązują nowe zasady oceny dorobku publikacyjnego pracowników naukowych w IChF (Zarz. Dyr. 20/2008)
 Rada Naukowa IChF nadała w dniu 16 czerwca b.r. dr. inż. Jerzemu Karpiukowi tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych
 Piknik Naukowy w sobotę 14 czerwca w godz. 11:00-20:00 z udziałem IChF, stanowiska 42 i 43 na podzamczu (organizatorzy: dr Samborski, dr Luboradzki i doc. Gregorowicz, lista pokazów i zaangażowanych osób).
 Zatwierdzony został Regulamin Konkursu przeprowadzanego przy zatrudnianiu na stanowiskach asystenta i adiunkta w IChF (więcej).
 Od 1 czerwca br. doc. J. Sepioł kierownikiem Laboratorium Wiązek Molekularnych na miejsce prof. Cz. Radzewicza
 Powstała sieć naukowa "Nowe materiały - wytwarzanie i badanie struktury" koordynowana przez IChF, więcej
 Dr hab. inż. Jerzy Herbich, postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 14 kwietnia 2008 r., otrzymał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  Prof. Hołyst o reformie nauki
  Informacja z posiedzenia Rady Naukowej w dniu 14 kwietnia 2008
 Główny Energetyk IChF, mgr inż. Jacek Tajchert przeszedł na emeryturę; jego następcą jest mgr inż. Tadeusz Regulski.
 31 marca, w wieku 81 lat, zmarł doc. Władysław Wóycicki, wieloletni (1954-1985) pracownik Instytutu (Zakład III Fizykochemii Roztworów Nieelektrolitów).
 Nowe grupy badawcze:
- Grupa Badawcza Organizacja i Synteza Nanocząstek (kierownik doc. Marcin Fiałkowski)
- Grupa Badawcza Mikroprzepływów i Płynów Złożonych (kierownik doc. Piotr Garstecki)
 Nowe konto bankowe IChF
BANK PEKAO SA 26 1240 6003 1111 0000 4941 6172.
 MNiSW sporządziło klasyfikację czasopism naukowych do celów oceny placówek naukowych (  wykaz czasopism i komentarz prof. Hołysta)
 Nagrody za osiągnięcia naukowe w IChF w 2007 r.
 Komunikat Głównego Energetyka: planowane terminy wyłączenia energii elektrycznej (w celu konserwacji wys. napięcia) w roku 2008 (soboty): 1 marca, 24 maja, 6 września i 6 grudnia
  Projekty badań z IChF zakwalifikowane do finansowania w XXXIV Konkursie MNiSW
  Konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w 2007 ( regulamin)
 Z dniem 1 lutego 2008 utworzony zostaje Zakład Układów złożonych i chemicznego przetwarzania informacji, pod kierownictwem prof. Jerzego Góreckiego
 W dniu 22 stycznia 2008 powołana została Grupa Badawcza Krystalochemii Związków Inkluzyjnych, pod kierownictwem doc. Kingi Suwińskiej
 Tymczasowy sposób załatwiania biletów
 PZU. Z dniem 1 stycznia 2008 ulega zmianie zakres i wysokość świadczeń ubezpieczenia w grupowym ubezpieczeniu pracowniczym.  Szczegóły. Informacje i wyjaśnienia: tel. 3118, 3103, 3425.
2007
 Komunikat Biblioteki z dnia 16.10.2007:
Do 31 marca 2008 r. mamy testowy dostęp do wybranych czasopism firmy IOS PRESS (informatyka i dziedziny pokrewne).
 Współpraca z zagranicą. Od 1 stycznia 2008 roku nie będzie dofinansowania z kosztów ogólnych do wyjazdów na konferencje miedzynarodowe dla pracowników naukowych. Pozostaje dofinansowanie dla doktorantów na dotychczasowych zasadach czyli 1500 zł raz w ciągu Studiów Doktoranckich.
 Opieka medyczna. Pracownicy IChF (z wyjątkiem osób, które zadeklarowały chęć pozostania w lecznicy w Pałacu Staszica) są objęci opieką medyczną CENTRUM MEDYCZNEGO DANTEX-MED,  szczegóły.
Poradę lekarską można uzyskać na podstawie dowodu tożsamości. Karty identyfikacyjne są w toku przygotowywania.
 Akcja dot. zużytego/przestarzałego sprzętu komputerowego.
 Zmarł w wieku 71 lat Zbigniew Malczyński; przez kilkadziesiąt lat był technologiem w Warsztacie Mechanicznym
  Zmarła dr inż. Iwona Zięborak-Tomaszkiewicz,   nekrolog
 1 sierpnia początek drugiej kadencji prof. Jabłońskiego na stanowisku dyrektora Instytutu; zastępcy dyrektora: d/s naukowych - prof. Hołyst i doc. Gregorowicz, d/s ogólnych - doc. Herbich.
  Zmarł Andrzej Cukrowski
w czwartek, 17 maja, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 241).   Życiorys naukowy
  Zmarł Profesor Suski.   Życiorys naukowy
 IV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików (ChemSession'07), planowane na dzień 18 maja 2007, na Wydziale Chemicznym PW.
 8 marca b.r. utworzone zostało w Instytucie Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do Badań Ciała Stałego
 Konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2006 ( regulamin).
 Annual Report Meeting
Mikrosympozjum sprawozdawcze IChF
w dniach 9-12 stycznia 2007
program: wersja HTML, wersja PDF
Wyróżnione zostały prezentacje: R. Hołysta, M. Kijaka, J. Góreckiego,
P. Garsteckiego i Z. Kaszkura.

2006
  Japoński Order Wschodzącego Słońca dla Prof. Filipka
(komunikat Ambasady Japonii, Nauka w Polsce, Order Wschodzącego Słońca, zdjęcia)
 Wyniki Konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2005
(dostęp do informacji tylko w sieci NOVELL IChF)
 Komunikat dotyczący opieki medycznej pracowników IChF PAN
z dnia 21.11.2006 r.
(dostęp do informacji tylko w sieci NOVELL IChF)
 Społecznym Inspektorem Pracy w IChF PAN, na kadencję 2006-2010 wybrany kol. Ryszard Sokołowski(tel. 3404, Zd V)
 Komunikat dot. ochrony Instytutu
(dostęp do informacji tylko w sieci NOVELL IChF)
 Wyniki Konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2004 (dostęp do informacji tylko w sieci NOVELL IChF)
 Robert Nowakowski laureatem Nagrody im. Jana Popielawskiego i Piotra Modraka
(dostęp do informacji tylko z terenu IChF)
2005
 Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Naukowej z okazji 50-lecia Instytutu


Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Naukowej
z okazji 50-lecia Instytutu

w dniu 3 czerwca 2005, godz. 10:00 w auli Instytutu

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Uroczyste Otwarcie (fot1,fot2)

 • Wystąpienie zaproszonych gości (fot1,fot2)
 • Odczytanie listów gratulacyjnych (fot1,fot2)
 • Wystąpienie Prof. Janusza Lipkowskiego (fot)
 • Wystąpienie Prof. Aleksandra Jabłońskiego (fot)
 • Wręczenie odznaczeń państwowych (fot)
  i medali Instytutu. Uhonorowani zostali profesorowie: Atwood, Sawaoka, Wild i Kurzydłowski

po przerwie
WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI

po zakończeniu
spotkanie towarzyskie na terenie IChF PAN (fotogaleria)

 
Plakaty (PDF):
  Powrót do ogłoszeń aktualnych


  Skorowidz 

  Strona główna  
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya