Ogłoszenia
  Wykłady,
   seminaria,
   obrony prac
  Oferty pracy
   Przetargi
   Sukcesy
  Informacje
   lokalne
  Komunikaty
   biblioteki

 
 


  Info: jak przebiega rejestracja na stronie wola.ichf.edu.pl, gdzie zamieszczone są informacje niejawne, niedostępne ze świata:
login i hasło - dowolne, mogą być takie same, jak używane w sieci instytutowej.
Uprawnienie dostępu do niejawnych informacji dostają pracownicy IChF. Sama rejestracja automatycznie tego nie zapewnia. Administrator musi wiedzieć, że zarejestrowana osoba jest rzeczywiście pracownikiem Instytutu. Zaświadczy o tym wysłany do aws@ichf.edu.pl, po dokonanej rejestracji, mail z adresu instytutowego xxx@ichf.edu.pl z podanym nazwiskiem. Taki mail przyspieszy też otrzymanie uprawnienia.
 
 

   

 27 listopada 2012 r. odbyło się w Instytucie uroczyste otwarcie Mazowieckiego Centrum Analizy Powierzchni
 2 listopada 2012 r. zmarł długoletni (1967-1999) pracownik naszego Instytutu, lekarz zakładowy Leonard Minor.
 Targi Technicon Innowacje 2012, Gdańsk, 25-26 X 2012, program.
W imprezie uczestniczył IChF w ramach grantu Nobleese. W konkursie INNOWACJE 2012 Instytut otrzymał:
1. srebrny medal za pochodne bis (2,2' - bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis (2,2'-bitienylo)metanu i zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny (projekt z grupy prof. Kutnera)
2. wyróżnienie za sposób zabezpieczania powierzchni kanałów mikroprzepływowych przed działaniem rozpuszczalników organicznych (projekt z grupy prof. Garsteckiego).
 Prezydent RP odznaczył Prof. Aleksandra Jabłońskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej" (fot.1, fot. 2, fot3, fot: Serwis Fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP) [3 X 2012]
  W dniach 5-29 X 2012 w IChF prezentowana jest wystawa:
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE - KOBIETA NIEZWYKŁA
Wystawa pod honorowym patronatem Rektorów UJ, PGd, GdUM oraz Prezesa PAN
Eksponaty wystawione są w gablocie przy wejściu do budynku administracyjnego ICHF oraz w Bibliotece. Wśród eksponatów znajdują się kserokopie listów Marii Skłodowskiej-Curie, certyfikatów, dyplomów oraz publikacje związane z jej osobą.
 Wyniki konkursu "Młodzi Badacze IChF 2012" [25 VI 2012]
 23 czerwca zmarł tragicznie dr Krzysztof Sadlej, o zmarłym
 Na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 11 czerwca 2012 r. ogłoszone zostały wyniki dorocznego Konkursu na najlepszą publikację IChF opublikowaną w minionym roku. Najwyżej (I nagroda) oceniona została praca zespołu prof. Garsteckiego. [12 VI 2012]
 Ogłoszony został Konkurs na najlepszą pracę licencjacją/inżynierską z chemii (info) [10 IV 2012]
 Odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych (kier. dr hab. Piotr Garstecki) (p. informacja prasowa) [6 III 2012]
 Z udziałem IChF powstaje mazowiecka Dolina Zielonej Chemii (p. informacja prasowa) [6 III 2012]
 Zmarł Witold Borowski (67), dmuchacz szkła (Zespół 21) [II 2012]
 Zarządzenie Dyrektora 12/2012 z dnia 22 II 2012 o regulaminie, programie i rekrutacji na MSD
 Dyrekcja Instytutu Chemii Fizycznej ogłasza Konkursu na Najlepszą Pracę opublikowaną przez pracowników Instytutu w roku 2011. Prace na konkurs należy składać w pok. 42 w budynku administracyjnym do dnia 15 lutego 2012 roku (Regulamin).
 Zarządzeniem Dyrektora 50/2011 z dnia 30 XII 2011, z dniem 1 I 2012 kierownictwo Laboratorium Specjalistycznym Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do Badań Ciała Stałego przejmuje dr Piotr Bernatowicz.
 Zarządzeniem Dyrektora 49/2011 z dnia 21 XII 2011, z dniem 1 I 2012 zostaje utworzone pod kierownictwem prof. A.Jabłońskiego Laboratorium Specjalistyczne - Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni. Kończą działalność: Laboratorium Specjalistyczne Fizykochemii Materiałów oraz Laboratorium Specjalistyczne Spektroskopii Elektronowych.
 Zarządzeniem Dyrektora 46/2011 z dnia 21 XII 2011, z dniem 1 I 2012 zamknięte zostaje ambulatorium medyczne IChF. Opiekę na ambulatorium przejmuje IChO PAN.
 Zarządzeniem Dyrektora 45/2011 z dn. 16 XII 2011 zostaje wprowadzony nowy Regulamin Pracy w IChF
  Został ogłoszony nowy Regulamin Wynagradzania w IChF [19 XII 2011] (p. w Informacji lokalnej, prawy pasek)
 Złoty Medal Chemii - w dniu 1 grudnia 2011 r. w IChF odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską w roku akdemickim 2010/2011 (więcej)
 W dniach 26-27 listopada 2011 r., z okazji obchodów 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla z chemii Marii Skłodowskiej-Curie, odbędzie się konferencja "Supramolecular Chemistry in 21st Century", której współorganizatorami są prof. prof. R.Hołyst i A.Jabłoński (plakat)
 24 października 2011: w otwartej części posiedzenia Rady Naukowej wręczone zostały dyplomy laureatom Konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2010 (>>> wyniki Konkursu.
 Skład Komisji Dyscyplinarnej w IChF PAN wybranej w dniu 13.10.2011 r.
  • prof.dr hab. Alina Ciach
  • prof.dr hab. Jerzy Herbich
  • prof.dr hab. Zbigniew Karpiński
  • prof.dr hab. Tadeusz Zakroczymski
 5 X 2011 Jerzy Sepioł otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP.
 16 VIII 2011 r. zmarła dr inż. Anna Bielejewska [GW].
 Na 250. posiedzeniu Rada Naukowa nadała Iwonie Flis-Kabulskiej stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych został nadany Agnieszce Pietrzyk-Le i Irynie Voloshchuk (więcej). [22 VII 2011]
 Zostało ogłoszone rozpoczęcie konkursu "Młodzi badacze IChF PAN"
(Zarządzenie Dyrektora 17/2011 z dn. 8 lipca 2011 r.) [12 VII 2011].
 MNiSW wybrało projekt "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowania w biologii i medycynie" (IChF jest jednym z jego realizatorów) do zaprezentowania w drugiej edycji katalogu najciekawszych projektów finansowanych ze środków strukturalnych pn. PROJEKT INNOWACYJNI niekonwencjonalne pionierskie nowatorskie
(list MNiSW) [5 VII 2011].
  Od 1 lipca 2011 r. prof. dr hab. Robert Hołyst jest nowym dyrektorem IChF PAN. Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, obok dr. hab. Jacka Gregorowicza, prof. nadzw. IChF, sprawuje prof. dr hab. Marcin Opałło [1 VII 2011].
 W dniach 2 i 3 czerwca 2011 r., na terenie IChF/IChO PAN odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Chemii, więcej [9 VI 2011]
 28 maja 2011 r. odbył się, jak co roku, po raz drugi w Parku Rydza-Śmigłego (Powiśle), 15. Piknik Naukowy, z udziałem IChF (program; fotoalbum) [9 VI 2011]
 12 stycznia 2011 r. u Prezydenta RP odbyła się debata nt. "Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki" (1,2) z udziałem dr. hab. Piotra Garsteckiego, który mówił o problemie studiów doktoranckich i magisterskich wobec potrzeb gospodarki [14 I 2011]

 Ogłoszenia archiwalne 2005-2010


  Skorowidz 
  Strona główna 
  
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya