PRACA U NAS
ogłoszenia archiwalne

2013-08-05 Konkurs na wykonanie pracy magisterskiej
w ramach projektu: "Change of nanomechanical properties of phospholipid bilayers in the presence of cholesterol and antimicrobial peptides" realizowanego w Programie HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
Zgłoszenia do 25 września 2013 r.
  szczegóły
2012-06-06 Konkurs na stanowisko adiunkta
Badania nad wytwarzaniem kropek kwantowych ZnO stabilizowanych ligandami organicznymi lub polimerami biodegradowalnymi oraz ich funkcjonalizacją w kierunku aplikacji biomedycznych.
Zgłoszenia kandydatur do 29 czerwca 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
2012-06-06 Competition for a Research Associate (adiunkt) position
in research on the preparation of ZnO quantum dots stabilized by organic ligands or biodegradable polymers and their functionalization toward biomedical applications.
Deadline for applications submission 29 June 2012.
  see details
  decision
2012-05-31 Poszukiwani kandydaci na stanowisko magistranta (3 stanowiska)
Praca przy badaniach w ramach programu POMOST na lata 2011-2014: "Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana w diagnostyce molekularnej". .
Zgłoszenia kandydatur do 15 czerwca 2012
  szczegóły
2012-05-25 Konkurs na stanowisko adiunkta
Praca w Zespołach Tematycznych "Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach" kierowanym przez prof. M. Opałło i "Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników" kierowanym przez dr J. Niedziółkę-Jonsson - projektowanie, przygotowanie i badanie powierzchni modyfikowanych nanomateriałami i/lub enzymami o potencjalnym zastosowaniu w chemo lub bioczujnikach.
Zgłoszenia kandydatur do 29 czerwca 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
2012-05-25 Competition for a Research Associate (adiunkt) position
Design, preparation and studies of surfaces modified with nanomaterials and/or enzymes for potential application in chemo- or biosensors realised in Marcin Opallo's group "Modified electrodes for potential application in sensors and cells" and Joanna Niedziolka-Jonsson's group "Surface nanoengineering for chemo- and biosensors".
Deadline for applications submission 29 June 2012.
  see details
  decision
2012-05-14 Konkurs na stanowisko adiunkta
Praca w Zespole Badawczym Astrochemii laboratoryjnej w zakresie tematyki: Spektroskopia i fotochemia cząsteczek o znaczeniu astrofizycznym.
Zgłoszenia kandydatur do 11 czerwca 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
2012-04-27 Konkurs na stanowisko asystenta
Praca w Zespole Badawczym kierowanym przez prof. Marcina Opałło - w projekcie "Elektrokataliza na mikrokroplach".
Zgłoszenia kandydatur do 12 czerwca 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
2012-04-24 Konkurs na stanowisko adiunkta
Praca w Zespole Badawczym kierowanym przez prof. Jacka Waluka - badania struktury elektronowej cząsteczek makrocyklicznych, przy użyciu techniki magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD).
Zgłoszenia kandydatur do 21 maja 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
2012-02-22 Konkurs na stanowisko adiunkta
Praca w Zespole Tematycznym nr 6 (NMR ciała stałego - dynamika molekularna i dynamika wiązania wodorowego) w zakresie rozwijania tematyki: "Wzmocnienie sygnału NMR poprzez transfer hiperpolaryzacji z jąder parawodoru w reakcji odwracalnej wymiany".
Zgłoszenia kandydatur do 30 marca 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
2012-01-20 Konkurs na stanowisko adiunkta
Praca w Zespole Tematycznym "Warstwy molekularne", kierowanym przez prof. Włodzimierza Kutnera, zadania Pakietu Roboczego WP3, pn.: "Chemo- and Biosensors - molecular imprinting" w ramach Europejskiego Projektu NOBLESSE.
Zgłoszenia kandydatur do 1 kwietnia 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
2012-01-20 Call for applications: An experienced researcher position
within the NOBLESSE Project (WP3 "Chemo- and Biosensors - molecular imprinting") in the Prof. Kutner group.
  see details
  decision
Studenci
Poszukiwanie ambitni studenci, chętni do wzięcia udziału w projekcie badawczym "Hierarchical bottom up self-assembly towards complex nanostructures" (projekt finansowany przez NCN)
  szczegóły
2011-11-14 Młody doktor i magistrant
Instytut zatrudni młodego doktora i magistranta do pracy w projekcie TEAM "Mikroprzepływy dwufazowe - badania podstawowe i zastosowania"
  szczegóły
A competition for the research position
in RAMAN SPECTROSCOPY at the Institute of Physical Chemistry, PAS
  details
2012-01-16 Konkurs na stanowisko adiunkta
Teoretyczne badania układów zawierających gazy szlachetne i wodór w warunkach wysokich ciśnień. Praca w Zespole 1 (Indukowane ciśnieniem syntezy i procesy fizykochemiczne), kierowanym przez prof. M. Tkacza.
Zgłoszenia kandydatur do 15 lutego 2012
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
Konkurs na stanowisko adiunkta
Synteza i spektroskopia spiranowych układów donorowo-akceptorowych. (Praca w Zespole 26 - Fotoelektroniki Organicznej, kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Pietraszkiewicza)
Zgłoszenia kandydatur do 20 grudnia 2011
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
Konkurs na stanowisko adiunkta
w badaniach mikroskopowych powierzchni modyfikowanych nanomateriałami i/lub enzymami metodą skaningowej mikroskopii elektrochemicznej w połączeniu z mikroskopią sił atomowych oraz innymi technikami spektroskopowymi i mikroskopowymi. Praca w Zespole Tematycznym "Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach".
Zgłoszenia kandydatur do 28 listopada 2011
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
Konkurs na stanowisko adiunkta
w badaniach w zakresie oddziaływania wodoru z metalami w zespole tematycznym "Wodór elektrolityczny w procesach korozji oraz jego wytwarzanie i magazynowanie jako nośnika energii".
Zgłoszenia kandydatur do 14 października 2011
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
Konkurs na stanowisko adiunkta
w badaniach naukowych dotyczących modelowania molekularnego wybranych związków kompleksowych metali przejściowych i grup głównych, modelowania nieorganiczno-organicznych materiałów mikroporowatych i ich oddziaływań z gazami lub małymi cząsteczkami organicznymi - w ramach projektu europejskiego "Nanotechnology, Biomaterials and Alternative Energy Source for ERA integration (NOBLESSE)".
Zgłoszenia kandydatur do 15 września 2011
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
Konkurs na stanowisko adiunkta
w badaniach naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie syntezy organicznej w Zespole Badawczym "Zielona Chemia".
Zgłoszenia kandydatur do 15 września 2011
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
Konkurs na stanowisko adiunkta
w badaniach z wykorzystaniem ultraszybkich technik laserowych, w tym metod wytwarzania impulsów o dużych mocach szczytowych oraz pomiarów kinetycznych o wysokiej czasowej zdolności rozdzielczej.
Zgłoszenia kandydatur do 15 września 2011
  szczegóły
  rozstrzygnięcie
Konkurs otwarty na stanowiska profesora zwyczajnego
w następujących tematycznych zespołach badawczych
• Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne,
• Struktura a selektywność inkluzyjnych kompleksów supramolekularnych,
• Struktura a właściwości katalityczne silnie zdyspergowanych metali na nośniku,
• Wodór elektrolityczny w procesach korozji oraz jego wytwarzanie i magazynowanie jako nośnika energii.
Zgłoszenia kandydatur do 31 lipca 2011
  szczegóły
  rozstrzygnięcie [16.08.2011]
Konkurs na stanowisko kierownika Projektu "NOBLESSE"
zgłoszenia kandydatur do 20 lipca 2011
  szczegóły
Konkurs na stanowisko adiunkta
w badaniach "Synteza i spektroskopia ambipolarnych pochodnych truksenów"
zgłoszenia kandydatur do 15 czerwca 2011
szczegóły
rozstrzygnięcie [1.07.2011]
Konkurs na dwa stanowiska adiunkta
w projekcie TEAM "Self-assembled two- and three-dimensional nanocomposites"
zgłoszenia kandydatur do 30 maja 2011
szczegóły
rozstrzygnięcie [10.06.2011]
ogłoszenie [26.07.2011]

 
 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster