MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
WYKŁADY SPECJALISTYCZNE
Specialized lectures for doctoral students
IChF PAN, 1st semester 2015/2016

Synthesis of new materials for green chemistry and catalysis
(Synteza nowych materiałów dla Zielonej Chemii i Katalizy)
Dr. hab. Juan Carlos Colmenares Quintero

Among chemistry, physics, biology and technology: foundations of supramolecular chemistry
Prof. Dr. Helena Dodziuk
Electron spectroscopic methods - investigation of surface properties
Dr hab. Beata Lesiak-Orłowska
Spektrometria mas w rękach współczesnego badacza
(Mass spectrometry in modern laboratories
)
Dr. R. Szmigielski