MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
WYKŁADY SPECJALISTYCZNE
Specialized lectures for doctoral students
IChF PAN, 1st semester 2017/2018

Synthesis of New Materials for Catalysis and Sustainable Chemical Processes
(Synteza nowych materiałów dla Katalizy i Zrównoważonych Procesów Chemicznych)


- Juan C. Colmenares Quintero