MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
WYKŁADY Z CHEMII FIZYCZNEJ
Quantum Chemistry & Spectroscopy
A1
Thermodynamics
A2
Chemical Kinetics
B
Structure of Matter
C1
Electrochemistry
C2
  2014/15
  2015/16
  2016/17
  2017/18
I
II
I
II
I
II
I
II
A1
A2
A1
A2
A1
A2
             
     
A2e
A1e
A2e
A1e
 
B*
 
B
 
B
 
   
Be
 
Be
 
Be
 
   
C1
C1
C2
C1
C2
C1
   
C2e
C1e
C2e
C1e
C2e
Letter e marks the lectures delivered in English, otherwise the language is Polish.