PRACE DOKTORSKIE
wyróżnione przez Radę Naukową IChF
w ciągu ostatnich 12 miesięcy


SUKCESY DOKTORANTÓW
 

Jyoti, the PhD student of Prof. W. Kutner has received the "Audience award for the best oral presentation" (1st place) at the YoungChem2018 Congress.
Evelin Witkowska
"Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana jako narzędzie do skutecznego wykrywania i różnicowania bakterii i grzybów
chorobotwórczych"
Promotor - dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska
Recenzenci:
- prof. dr hab. Jacek Bielecki (UW)
- dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska (UJ)
obrona 27 kwietnia 2018 r.
Katarzyna Winkler
"Złote nano- i mikrocząstki: synteza, osadzanie i organizacja w układy dwuwymiarowe"
Promotor - dr hab. Marcin Fiałkowski
Recenzenci:
- prof. dr hab. Maria Nowakowska (UJ)
- dr hab. Jakub Rysz (UJ)
obrona 21 grudnia 2017 r.
Agnieszka Magdziarz
"SonoFotoOsadzanie: połączenie sonikacji i fotoosadzania w syntezie materiałów fotokatalitycznych na bazie dwutlenku tytanu"
Promotor - dr hab. Juan Carlos Colmenares Quintero
Recenzenci:
- prof. dr hab. Wojciech Macyk (UJ)
- prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska (UGd)
obrona 18 grudnia 2017 r.
Michał Leszczyński

"Kontrolowane transformacje alkilocynkowych kompleksów guanidynowych do nanokrystalicznych form tlenku cynku"
Promotor - prof. dr hab. Janusz Lewiński
Recenzenci:
- prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski (PW)
- prof. dr hab. Piotr Sobota (UWr)
obrona 13 czerwca 2017 r.
Richter Łukasz
Janczuk-Richter Marta
Kundys Magdalena
Meng Haijing
Postek Witold
Wisniewska Agnieszka
Michalak Magdalena
Kosiorek Sandra
Czeklaska Magdalena A.
Łępicka Kamila
Laureaci konkursu Młodzi Badacze IChF PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce w edycji 2018 
konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN.
Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce w edycji 2018 
konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN.
STUDIA DOKTORSKIE