MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
INNE WYRÓŻNIENIA

Kinga Matuła, Michał Horka i Artur Ruszczak zostali laureatami I nagrody : Wykładowca Roku 2015/16 Uniwersytetu Dzieci przyznawanym najlepszym spośród kilkuset wykładowców i specjalistów za rozbudzanie w dzieciach pasji do zdobywania wiedzy oraz wyjaśnianie nauki w eksperymentalny sposób w dziedzinie Warsztaty. [IX 2016]


KONKURSY

Krzysztof Kupiec otrzymał wyróżnienie (dyplom) od Rektora Wojskowej Akademii Technicznej za zajęcie  II miejsca w kategorii doktorantów w konkursie na najlepszy referat przedstawiony podczas konferencji "Wiedza i Innowacje" wiWAT 2016.
Tytuł referatu : "Nowe anodowe katalizatory palladowe osadzone na kompozytach polipirol-nanorurki węglowe do ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrókowym".

10 czerwca 2016 r. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się podsumowanie  VI edycji Konkursu "Student-Wynalazca" i 44. Między-narodowej Wystawy Wynalazków  w Genewie, na którym wręczono dyplomy uczestnikom Konkursu. Złoty medal z wyróżnieniem  i  nagroda specjalna przypadła wynalazkowi  L.Richtera przy udziale  J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta.

Laureatami konkursu "Młodzi badacze IChF PAN w roku 2016" zostali doktoranci:
Justyna Jędraszko, Agnieszka Magdziarz, Joanna Dolińska, Dawid Kałuża, Aldona Jedlińska, Agnieszka Wiśniewska, Zofia Iskierko, Magdalena Michalak, Katarzyna Winkler, Magdalena Czekalska, Paweł Dębski i Ewelina, Magoś-Palasyuk.
PRACE DOKTORSKIE
wyróżnione przez Radę Naukową IChF
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Joanna Zapała - "Structural study of self-assembled monolayers and thin layers of semi-conducting organic molecules" [20 VI 2016]

Barbara Leśniewska - "Samoorganizacja parasulfonowanych kaliks[n]arenów i wybranych amin aromatycznych w kryształach heteromolekularnych: badania strukturalne"
[11 II 2016]

Tomasz Kamiński - "Droplet microfluidics in biochemistry and in microbiology"
(11 IV 2016]
Michał Nejbauer - "Ultraszybka spektroskopia Ramana - budowa i zastosowanie do wybranych układow chemicznych"
[22 II 2016]

Jakub Pękalski - "Effect of boundary conditions on self-aseembly"
[22 II 2016]

SUKCESY DOKTORANTÓW