INTERNATIONAL DOCTORAL STUDIES
Council of PhD Student Government in IPC PAS
samorzad@ichf.edu.pl

Members of Council of PhD Student Government since 19 November 2014:

>>> elections announcement

Central Council of PhD Students of Polish Academy of Sciences
:
Alicja Puścian, Chairwoman
Jagoda Kicielińska, Vice Chairwoman
Anna Katarzyna Zaleszczyk, Secretary
Katarzyna Kubok, member
Natalia Michalak, member

Contact info:

Rada Samorządu Doktorantów PAN
sd@pan.pl
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, Skr. Poczt. 24,
Urszula Szczepaniak, Chairwoman
(room 107 build. 7a, phone 3353, uszczepaniak@ichf.edu.pl)
Krzysztof R. Kupiec
(room NH17 build. 4a, phone 3314, 3205, krkupiec@ichf.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk
(room 133 build 7, phone 3123, kkryszczuk@ichf.edu.pl)