MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
Rada Samorządu Doktorantów IChF PAN
samorzad@ichf.edu.pl


>>> komunikat z wyborów 14 XII 2016


Skład Rady od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.:
>>> komunikat z wyborów

Centralny Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk:
Przewodnicząca: Alicja Puścian
V-ce przewodnicząca: Jagoda Kicielińska
Sekretarz: Anna Katarzyna Zaleszczyk
Członek: Katarzyna Kubok
Członek: Natalia Michalak

Rada Samorządu Doktorantów PAN
sd@pan.pl
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, Skr. Poczt. 24,
Krzysztof R. Kupiec, przewodniczący
(pok NH17 bud 4a, tel. 3314, 3205 e-mail: krkupiec@ichf.edu.pl)
Agnieszka Wojnarowicz-Huynh, zastępca przewodniczącego
(pok 19 bud 7a, tel. 2094, e-mail: awojnarowicz@ichf.edu.pl)
Pakom Pasitsuparoad
(pok 47 bud 3, tel. 2086, e-mail: ppasitsuparoad@ichf.edu.pl)