MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
Rada Samorządu Doktorantów IChF PAN
samorzad@ichf.edu.pl


>>> komunikat z wyborów 22 XI 2017


Skład Rady od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.:
>>> komunikat z wyborów

Centralny Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk:
Przewodnicząca: Alicja Puścian
V-ce przewodnicząca: Jagoda Kicielińska
Sekretarz: Anna Katarzyna Zaleszczyk
Członek: Katarzyna Kubok
Członek: Natalia Michalak

Rada Samorządu Doktorantów PAN
sd@pan.pl
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, Skr. Poczt. 24,
Agata Kołodziejczyk, przewodnicząca
(pok. 118, bud. 7a, tel. 3402, mail: akolodziejczyk@ichf.edu.pl)
Maciej Zieliński
(pok. 252, bud.6, tel. 3417, mail: mzielinski@ichf.edu.pl)
Airit Agasty
(pok. 134, bud. 7, tel. 3408, mail: aagasty@ichf.edu.pl)