Legal Regulations
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Regulation of the Minister of Science and Higher Education on doctoral studies and doctoral scholarships
Doctoral student code of ethics
Types of documents certifying the knowledge of a foreign language
DOCTORAL STUDIES