Regulaminy i przepisy - MSD w IChF PAN
dla studiów rozpoczętych przed 1 XI 2014 r.
Kodeks etyki doktoranta
Regulamin MSD
Program MSD
Regulamin porządkowy hotelu
Zarządzenie Dyrektora IChF dot. dofinansowania kosztów materiałowych doświadczalnych prac doktorskich
Stypendia doktoranckie
Stanowisko Komisji ds. Kształcenia w sprawie zatwierdzania wykładów specjalistycznych w indywidualnym programie studiów doktoranckich
Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów MSD
Regulamin Samorządu Doktorantów
MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE