MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
POMOC MATERIALNA
Od 2012 roku Instytut Chemii Fizycznej otrzymuje środki ze skrabu państwa na utworzenie Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów Instytutu. W celu zarządania tymi środkami  co roku powoływana jest Komisja Stypendialna.

Każdy  doktorant może starać się o przyznanie następujących stypendiów:
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- stypendium socjalne
- stypendium dla najlepszych doktorantów
- zapomoga

Nabór wniosków prowadzony jest do 15 marca i 15 września.
W przypadku nagłego pogorszenia sytuacji materialnej doktoranta możliwe jest złożenie wniosku o stypendium lub zapomogę poza wyznaczonymi terminami.

Szczegółowe informacje o stypendiach można uzyskać w Komisji Stypendialnej:
Przewodniczącego: dr. inż. Krzysztofa Rudzińskiego
Członków: mgr Klary Nestorowicz i mgr Patrycji Kuźmy
lub pod adresem komstyp@ichf.edu.pl

Przewodnik po stypendiach

- Regulamin przyznawania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej
- Podział środków z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów MSD w roku 2015

Do wypełnienia:
- wniosek o stypendium socjalne
- wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów
- wniosek o zapomogę