MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
Informacje dla kandydatów na MSD
- Dla kogo studia
- Jakie to studia
- Co oferujemy
- Proponowana tematyka
- Praca dla studentów, kandydatów na doktorantów
- Co po doktoracie
- 'Niezbędnik doktoranta'
Wykłady, zaliczenia i egzaminy
- kursowe dla doktorantów
- seminaria doktoranckie
- seminaria ogólnoistytutowe i obrony
- chemia fizyczna, pytania po II roku
- wykłady z filozofii
- egzamin z filozofii
Doktoranci
- Rada Samorządu Doktorantów
- aktualna lista
- sukcesy
- pomoc materialna
- hotel
- przed obroną
Formularze do wypełnienia
- oświadczenia
- certyfikaty i karty
- wnioski o stypendia i zapomogę
- oceny i opinie
- sprawozdania i protokoły
- propozycje
Przepisy
- Ustawy i Rozporządzenia MNiSW
- Kodeks etyki doktoranta
- Warunki i tryb rekrutacji na MSD
- Regulamin MSD dla studiów rozpoczętych przed | po 1 XI 2014
- Program MSD dla studiów rozpoczętych przed | po 1 XI 2014
- Efekty kształcenia na MSD
- Regulamin porządkowy hotelu
- Finansowanie kosztów materiałowych doświadczalnych prac doktorskich
- Stypendia doktoranckie
Dysertacje
- obrony (od 1998 r.)
- prace doktorskie PDF (od 2008 r.)
Staże po doktoracie w kraju i za granicą, oferty
Porady
- Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych - propozycje
- 'Niezbędnik doktoranta'
Mapa strony