MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
Kierownik MSD: prof. dr hab. Robert Kołos

SEKRETARIAT

Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

Dr Danuta Dudek
Barbara Wilczek
Mgr Joanna Wiszniowska
Tel.: 22-343-3133
E-mail: SEKN-RN@ICHF.EDU.PL
Faks: 22-632-5276 lub 22-343-3333
Pok 41 bud 9, godz. 9-14
Rada Samorządu Doktorantów IChF PAN
samorzad@ichf.edu.pl