Hotel dla studentów MSD
Zarządzenie nr 13/15 Dyrektora IChF z dnia 18.05.2015 r. ws. wprowadzenia Regulaminu zarządzania miejscami w hotelu doktoranckim
Regulamin zarządzania miejscami w hotelu doktoranckim
Formularz podania o przyznanie miejsca w hotelu doktoranckim
Formularz umowy o zakwaterowanie w hotelu doktoranckim
Regulamin porządkowy hotelu doktoranckiego
Regulamin porządkowy hotelu przy ul. Klonowicza 2
MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE