Art-Photo.com.pl
 

PL

menu

tematyka

organizatorzy

invited

program

abstracts

fee

terminy

miejsce

kontakt

aktualnosci 

Zaproszenie
 

Polska Sekcja EPA (European Photochemistry Association) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

"Molecules and Light 2011.
Autumn Meeting of the Polish Photochemistry Group"
,

która odbędzie się w Zakopanem w dniach 19-23 września 2011 r.

Celem konferencji jest przegląd prac badawczych prowadzonych w Polsce w dziedzinie fotochemii i fotofizyki, a także nawiązanie i poszerzenie naukowych i osobistych kontaktów między członkami naszej społeczności. Mamy nadzieję na szeroki udział w konferencji młodszej części naszego środowiska: młodych badaczy, uczestników staży podoktorskich, doktorantów i studentów. W konferencji wygłosi referaty kilku zaproszonych gości zagranicznych. Członkowstwo w EPA nie jest warunkiem udziału w konferencji.

Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z podaniem tytułu referatu (lub posteru) i zaznaczeniem preferowanej formy prezentacji (krótki referat lub poster). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania prezentacji do prezentacji ustnej lub posterowej (w zależności od liczby uczestników).


ostatnia aktualizacja: 16.09.2011