Złoty Medal Chemii
przyznawany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN -
- prestiżowe wyróżnienie dla autora najlepszej w danym roku
pracy licencjackiej lub inżynierskiej

Konkurs "Złoty Medal Chemii - 2011"
na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
wykonaną w roku akademickim 2010/2011

Laureaci

I Nagroda
Marcin Runowski Wydział Chemii UAM"Synteza i charakterystyka fotofizyczna hybrydowych nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców,
w oparciu o struktury typu rdzeń/powłoka"
II Nagroda
Robert Lasek Wydział Biologii UW"Analiza genomu plazmidu p62BP1 wyizolowanego ze szczepu Psychrobacter sp. 62B"
III Nagroda
Celina K. Wierzbicka Wydział Chemii PWr"Badanie wpływu rodzaju liganda NHC na stabilność i aktywność katalizatorów rutenowych"
Wyróżnienia
Jędrzej Marciniak Wydział Chemii UAM"Synteza i właściwości biologiczne fluorowanych analogów nukleozydów"
Krzysztof Sozański Wydział Chemii UW"Samoagregacja w cienkich filmach częściowo fluorowanych bolaamfifili i jej zastosowanie do pokrywania powierzchni uporządkowanymi strukturami nanocząstek"
Małgorzata Wolska Wydział Chemiczny PW"Wytworzenie biokoniugatu kropki kwantowej ZnO z wybranym przeciwciałem do obrazowania komórkowego"
Karolina Żukowska Wydział Chemii UW"Otrzymywanie nowego katalizatora o spowolnionej inicjacji w metatezie olefin zawierającego chelatujący ligand 2-metyloamino)-benzylidenowy"

Laureatów wytypowała Komisja Konkursowa po sesji w dniu 14 XI 2011, na której finaliści Konkursu zaprezentowali wyniki swoich prac licencjackich/inżynierskich.

Podanie nazwisk medalistów i osób wyróżnionych wraz z uroczystym wręczeniem medali i wyróżnień odbyło się w dniu 1 XII 2011 r. film, YouTube
pełna informacja: AlphaGalileo i Serwis Prasowy IChF PAN.
Wywiad z lauretami w Jedynce - Polskie Radio

 
Zwycięca Konkursu, Marcin Runowski odbiera dyplom z rąk prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Macieja Żylicza  (fot. G.Krzyżewski)


Laureaci  (fot. G.Krzyżewski)


Troje spośrod laureatow konkursu (Robert Lasek, Krzysztof Sozański, Karolina Żukowska ) oraz jeden jego finalista (Bartosz Kruszka) zostali w roku 2012 laureatami tzw. Diamentowych Grantów finansowanych przez MNiSW.
Finalista konkursu Marcin Warmiński został laureatem II edycji "Diamentowego Grantu" (2013).


Pełna informacja o Konkursie.

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster