Czasopismo

Wydawca

Red. Naczelny

Język

Format.Wyd.

Ark.Wyd.

Nakład

Prenum.

Żród.Finans.

Polish J. of Chemistry

PTCh

Prof. B. Baranowski

A

M

90

245

195

S

Chemia analityczna

PTCh

Prof. A. Hulanicki

A

2M

82

230

136

KBN,PTCh,S

Polimery

IChP

Mgr B. Witowska-Mocek

A

M

150

500

450

KBN,IChP,S

Polish J. of Applied Chemistry

KCh, CChP PAN

Prof. Z. Jedliński

A

K

20

150

44

PAN

Polish J. of Chemical Technology

PSz

Prof. K. Kałucki

A

K

28

400

37

KBN

Acta Chromatographica

Prof. T. Kowalska

A

R

14

350

50

KBN, U¦

Polish J. of Environmetal Studies

HARD

J. Radecki

A

2M

78

300

170

KBN,S

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

KICh i P PAN

Prof. R. Koch

A

K

50

180

111

KBN,S

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tow.Ch i I E

Prof. W. Wacławek

A

M

135

350

307

KBN,S,¬

Polish J. of Pharmacology

I.Farm. PAN

Prof. W. Lasoń

A

2M

85

250

162

PAN,IFarm,S

Nukleonika

ICh i TJ

Prof. A. Chmielewski

A

K

54

300

65

KBN,S

Archives of Thermodynamics

IMP PAN

Prof. J. Mikielewicz

A

K

36

220

180

KBN,¬

Oceanological and Hydrobiological Studies

IOcean. UG

Prof. M. Pliński

A

K

40

320

153

UG

Ann. Report 2002, Inst. of Atomic Energy

IAE

Prof. S. Chwaszczewski

A

R

17

200

200

IAE

Annual Report 2002

ICh i TJ

Prof. J. Michalik

A

R

25

250

250

ICh i TJ

Przemysł Chemiczny

SIGMA-NOT

A. Szyprowski

P

M

90

750

516

KBN,S,¬

Wiadomo¶ci Chemiczne

PTCh  Uwr

Prof. J. Ziółkowski

P

2M

90

500

500

KBN,UWr,S

Chemik, nauka.technika.rynek

SITPChem

Mgr A. Czumak-Bienieck

P

M

102

600

600

S,¬

Postępy Fizyki

PTF

Prof. J. Gronkowski

P

2M

50

1000

766

KBN,UW,S,¬

Biotechnologia

KB IChB PAN

Prof. T. Twardowski

P

K

84

650

I+B

KBN,PAN,S

Ochrona ¦rodowiska

PZIiTS

Prof. A. Kowal

P

K

24

1500

1500

S,¬

Postępy Biochemii

PTBioch.

Prof. G. Palamarczyk

P

K

70

800

700

KBN,S

Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia

TChiIEkol.

Prof. W. Wacławek

P

6M

15

315

268

S,¬

Chemia w Szkole

WSPed.

Dr A. Czerwińska

P

2M

20

4850

I+B

S

Nafta-Gaz

IGNiG

Prof. J. Raczkowski

P

M

110

500

300

S

Ochrona powietrza i problemy odpadów

SIiTPH

Dr hab. S. Hławiczka

P

2M

23

600

I+b+w

KBN, S,¬

Aura – Ochrona ¦rodowiska

Sigma-NOT

Doc. E. Gar¶cia

P

M

72

15000

13000

S,¬

Chemia

Dr hab. B. Ptaszyński

P

R

5

140

140

Inżynieria chemiczna i procesowa

Prof. P. Wodziński

P

-----

20

140

60 +?

Chemia spożywcza i biotechnologia

Dr hab. D. Kalemba

P

R

20

100

100

Chemia i Ochrona ¦rodowiska

WSP

P. Lasota

P

R

8

200

18

WSP

Ser. Technologia Żywno¶ci- wyd. do 2001

AR

Prof. F. Gambu¶

P

R

9

100

--

AR

Barwniki, ¦rodki Pomocnicze

IBiPOrg

Mgr K. Sułkowska

P

K

18

100

49

IBiPOrg,S

Ekoplast

PSz

T. Spychaj

P

6M

6

300

37

KBN,PSz,¬

Education in Advanced Chemistry

Vol. 1-8 (1993-2002)

UAM, UWr

Prof. B. Marciniec,

Prof. J. Ziółkowski

A

 

10

300/500

B +W

MEN, KBN

LAB Laboratoria, Aparatura, Badania

EUREKA

M. Rewerenda

P

2M

54

3500

981

S,¬

Analityka – nauka i praktyka

MALAMUT

Dr P. Bieńkowski

P

K

37

3000

I, Bibl.

S

R-rocznik            M-miesięcznik                   K- kwartalnik                    S- samofinansowanie                    ¬- inne żródła