NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (1990-2000) :

 

ZAGRANICZNE

 

 

Baranowski B. : nagroda Bridgmana nadana przez Intern. Association for the Advancement of High Pressure Science and Technology

Bielański A. : Medal Uniwersytetu w Liege, Medal Bułgarskiej Akademii Nauk;

Chmielewski A.G. : złoty medal z wyróżnieniem na 44 Światowym Salonie Wynalazków i Innowacji “BRUSSELES EUREKA ‘95” w Brukseli za “Radiacyjną technologię usuwania SO2 i NOX  z gazów odlotowych”.

Daniewski W. : Zloty Medal im. Heyrovsky'ego  przyznany przez Czechosłowacką Akademię Nauk (1991);

Grabowski Z. R. : nagroda w dziedzinie chemii Fundacji im. Jurzykowskiego (1992);

Haber J. : II Medal Alwina Mittascha nadany przez Towarzystwa DECHEMA (1992); 1997 nagroda im. Piotra i Marii Curie; Francuskie Towarzystwo Chemiczne

Iller E. : złoty medal z wyróżnieniem na 44 Światowym Salonie Wynalazków i Innowacji “BRUSSELES EUREKA ‘95” w Brukseli za “Radiacyjną technologię usuwania SO2 i NOX  z gazów odlotowych

Jedliński  Z. : nagroda im. Hermana F. Marka 1998 r.; Międzynarodowy Komitet w Wiedniu.

Konarski J. : Medal im. Hanusa Czeskiego Towarzystwa Chemicznego

Licki J. : złoty medal z wyróżnieniem na 44 Światowym Salonie Wynalazków i Innowacji “BRUSSELES EUREKA ‘95” w Brukseli za “Radiacyjną technologię usuwania SO2 i NOX  z gazów odlotowych

Mąkosza M. : honorowe wykłady im. Marii Curie-Skłodowskiej i Wilhelma    Klemma w Niemczech; 1995; honorowe wykłady im. Marii Curie-Skłodowskiej i Piotra Curie w Paryżu; 1996; Honorary Fellow of the Florida Center for Heterocyclic Compounds

Michalski  J. : Alexander von Humboldt Research Award; 1996; Międzynarodowa nagroda im. A.E. Arbuzowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii fosforu.

Mikołajczyk M. : Alexander von Humboidt Research Award; 1997

Mrowec S. : nagroda im. U.R.Evansa (Międzynarodowy Instytut Korozji); 1996

Penczek S. : Medal Francuskiej Akademii Nauk (1993), Palmy Akademickie Francuskiej Akademii Nauk; 1999.

Piekarski H. : Medal honorowy „Bene Merenti” Uniwersytetu w Ratyzbonie

Pielichowski K. : Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej New York 1999 za osiągnięcia technologiczne.

Randzio S. : nagroda Schweizerische Gesellschaft  Fuer Thermoanalytik; nagroda J.Christiansena przyznana przez Amerykańską Konferencję Kalorymetrii

Skowroński  R. : Medal Uniwersytetu CIaude-Bernard Lyon I; 199; tytuł Honorowego Senatora Uniwersytetu J. Liebiga w Giesen; 1997.

Sobota P.– The Royal Society of Chemistry, Journal Grant for International Authors

Stec W.J. : Nagroda National Institute of Health, Fogarty International Center, USA (1992 - 1993); Zoty Medal World Intellectual Property Organization (Genewa); 1995;

Tymiński B. : złoty medal z wyróżnieniem na 44 Światowym Salonie Wynalazków i Innowacji “BRUSSELES EUREKA ‘95” w Brukseli za “Radiacyjną technologię usuwania SO2 i NOX  z gazów odlotowych

Wicha J. : Zloty Medal im. Heyrovsky'ego  przyznany przez Czechosłowacka Akademię Nauk (1991);

Wszelaka-Rylik M. : nagroda dla doktorantów im. F.Giaunque za dotychczasowy dorobek w dziedzinie kalorymetrii otrzymana na „54th Calorimetry Conference (CALCON'99); Tallahassee; USA; 1999.

technologię „Cheap Adsorptive Clearing”

Zimek Z. : złoty medal z wyróżnieniem na 44 Światowym Salonie Wynalazków i Innowacji “BRUSSELES EUREKA ‘95” w Brukseli za “Radiacyjną technologię usuwania SO2 i NOX  z gazów odlotowych

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZO-ROZWOJOWYCH:

 

AGH Kraków zespół: złoty medal z wyróżnieniem na 46 Światowym Salonie Wynalazczości EUREKA  1997 w Brukseli za

IChiTJ  A. Chmielewski z zesp. : Srebrny Medal na 49-tej Ogólnoświatowej Wystawie Wynalazków Badań i Nowych Technologii, EUREKA 2000 w Brukseli za wynalazek „Sposób wytwarzania prostych ziaren sferycznych materiałów ceramicznych, cermetali i metali redukowanych wodorem”; Srebrny Medal na 28 Wystawie Międzynarodowej Wynalazków Nowej Techniki i Wyrobów, Genewa 2000 za wynalazek „Sposób wzbogacania wody naturalnej w tlen – 18 przez destylację membranową. 

IChN Gliwice : Krzyż kawalerski Królestwa Belgii za całokształt osiągnięć w zakresie technologii nieorganicznej i nawozów mineralnych

IChN Gliwice i ZCh „Police” : Złoty Medal 48 Światowych Targów Wynalazczości. Brussels – Eureka’99 za wynalazek „Ulepszony sposób wytwarzania kwasu fosforowego”

IChN Gliwice i ZNF „Ubocz” : Złoty medal 49 Światowych Targów Wynalazczości, Brussels – Eureka’2000 za wynalazek pt. „Sposób wytwarzania granulowanych nawozów wieloskładnikowych”

IChP : Złoty medal na 27 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Genewa 99 za rozwiązanie „Wykorzystanie odpadów przemysłu chemicznego w kompozycjach polimerowych”; Złoty Medal na XV Światowej Wystawie IPEX 99 w Pittsburgu na rozwiązanie „New generation of ecological polyester resins”; Brązowy medal za „Poliuretanowe spoiwo do powlekania tkanin” na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty-IENA 2000” w Norymberdze 2000; Złoty Medal za „Zastosowanie nowych sorbentów polimerowych w technikach wydzielania i oczyszczania substancji” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Hong Kong EXPO 2000 w Kong Kongu listopad 2000; Złoty Medal za „Środek „Antigraf” do zabezpieczania przed napisami graffiti” na Międzynarodowych targach Materiałów Budowlanych BUDMA 2000 (Poznań); Srebrny Medal za „Nowe wysokoudarowe ekologiczne kompozyty z odpadów poużytkowych poli(etyleno tereftalanu)” na wystawie wynalazków IENA’99 w Norymberdze; Srebrny Medal za „Zastosowanie nowych sorbentów polimerowych w technikach wydzielania i oczyszczania substancji” na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły – Wynalazki - Nowe Produkty – IENA 2000” w Norymberdze 2000; Złoty Medal za „High performance, environmentally friendly and biocompatible PVC – based compositions” na 27 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa’99; Złoty Medal za „Nowe ekologiczne kompozyty o dużej wytrzymałości z odpadów PET” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowe Techniki i Produktów w Genewie, 12-16 kwietnia 2000. Złoty Medal za „Nowe kompozycje zapachowe” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie 2000; Nagrodę IV stopnia za „Rury porowate otrzymywane z kompozycji polilefin z odpadowymi gumowymi do ekologicznego i ekonomicznego systemu nawodnień”za rozwiązanie KARBOTERM – technologia utylizacji odpadowych tworzyw sztucznych przez koksowanie na II Międzynarodowym Konkursie na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska (org. SPWiR i Cesky Svaz Vynalazcu a Zlepsovatlu), Bielsko Biała 1999; Wyróżnienie za „Tereftalowe nienasycone żywice poliestrowe z odpadów poli(tereftalanu etylenu)” na III Międzynarodowym Konkursie EKO – 2000, Trzyniec (Czechy) 2000.

IChP i „Organika Sarzyna” : I Nagroda Krajowa za „Opracowanie technologii otrzymywania ekologicznych niepalnych żywic i konstrukcyjnych kompozycji polimerowych i jej wdrożenie” w III Międzynarodowym Konkursie EKO’2000, Trzyniec (Czechy) 2000.

ICSO : Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nauki i Technologii EUREKA’99 w Brukseli, Belgia – „Sposób wytwarzania bisfenolu A” (P-332 879); -Srebrny Medal na XXVII Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa’99 – „Sposób wytwarzania chlorku allilu na drodze wysokotemperaturowego chlorowania propylenu” (P-325 255); Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Wyrobów.  Genewa’2000, Szwajcaria – „Sposób wytwarzania bisfenolu A” (P-332 879); Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty IENA’2000”. Norymberga, Niemcy – „Sposób otrzymywania żywic epoksydowych w procesach poliaddycji” (P-307 099); Złoty Medal na Wystawie Wynalazków „EXPO’2000” Hong Kong, Chiny – „Sposób wytwarzania wysokocząsteczkowych żywic epoksydowych” (P – 341 451); Brązowy Medal na Wystawie Wynalazków „EXPO’2000”, Hong Kong, Chiny – „Sposób wytwarzania bisfenolu A” (P – 332 879; Brązowy Medal na Wystawie Wynalazków „EXPO’2000”. Hong Kong, Chiny – „Sposób wytwarzania chlorku allilu na drodze wysoko-temperaturowego chlorowania propylenu” (P – 325 255); Złoty medal na 49 Światowej Wystawie Wynalazczości, Naukowych i Przemysłowych Innowacji „Brussels-Eureka” 2000, Belgia – „Sposób wydzielania epichlorohydryny o wysokiej czystości” (P – 304 996); III Nagroda na Międzynarodowym Polsko-Czesko-Słowackim Konkursie Ochrony Środowiska, 2000, Trzyniec, Czechy – „oksyetylaty estrów metylowych kwasów z oleju rzepakowego – ROFAM” – jako nowe ekologiczne surfaktanty”.

Inst. Włókien Sztucznych : Złoty medal na 48 Światowych Targach Wynalazczości, Brussels Eureka 99, za rozwiązanie „Biologiczny opatrunek z tkanki łożyska i mikro- krystalicznego chitozanu”

Instytut Włókien Chem. : Krzyż Kawalerski Królestwa Belgii za zasługi w dziedzinie wynalazczości (1999); Srebrny Medal na 44 Targi Wynalazczości, Brussels Eureka 2000 za rozwiązanie „Membrana z modyfikowanej celulozy bakteryjnej do przetworników elektroakustycznych”; Złoty Medal na 48 Światowych Targach Wynalazczości Brussels Eureka 99 za rozwiązanie – „Bioaktywny jedwab polipropylenowy”

INT i BS PAN : Złoty medal z wyróżnieniem; 48 World Exhibition of Innovations Brussels Eureka 99 za rozwiązanie : „Zol – żelowe detektory optyczne”

INT i BS PAN i KOLT S.A. : złoty medal z wyróżnieniem; 48 World Exhibition of Innovations Brussels Eureka 99 za rozwiązanie : „Zol – żelowe kwarcowe światłowody”

 


Krajowe

        Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 

Baranowski : nagroda Prezesa Rady Ministrów

Eilmes A. : nagroda Prezesa Rady Ministrów

Furman B. : nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

Grela K. : nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

Jankowski  P. : Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską, 1995

Jurczak J. : nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia, 1997

Lemek T. : nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

Marciniec B. : nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe, 2001

Mąkosza M. : nagroda Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności, 1995;

Siekierski M. :, nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. P.W. 1995

Stalewski  J. : nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską, 1997

Stec W.J. : nagroda Prezesa Rady Ministrów

Ulański P. : nagroda Prezesa Rady Ministrów; P.Ł.1997, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.

 

Nagrody Fundacji Nauki Polskiej

 

Grabowski Z.R. : nagroda Fundacji Nauki Polskiej

Jeziorski B. : Nagroda FNP za 2000 r. w dziedzinie nauk ścisłych

Jurczak J. : Trzyletnie Subsydium dla Uczonych FNP

Kiełbasiński  P. : Nagrodę PTCh im. prof. Kemuli, 1999

Kowalczuk M. : Laureat w roku 2000 konkursu TECHNO Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Latos-Grażyński L. : Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych – 1998; Trzyletnie Subsydium dla Uczonych FNP, 1999;

Mąkosza M. : Trzyletnie Subsydium dla Uczonych FNP

 

Nagrody PTChem

 

Bałczewski P. : Nagroda PTCh im. prof. Kemuli, 1997

Bielański A. : Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Chmielewski  M. : Medal Kostaneckiego PTChem., 1994

Gawroński  J. : Medal Kostaneckiego, PTChem, 2000

Mąkosza M. : Medal Śniadeckiego, PTChem., 1997;

Wicha J. : Medal Kostaneckiego, PTCh, 1996

Inne:

Bielański A. : Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego;

Datka J. : Medal Komisji Edukacji Narodowej

Datka J., Gil-Knap B., Kawałek M., Kozyra P., Piskorz W.: Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej: Medal Komisji Edukacji Narodowej

Górecki J. : nagroda im. Jana Popielawskiego i Piotra Modraka za wybitne osiągnięcia w zakresie zastosowań dynamiki molekularnej do modelowania układów chemicznych w stanach dalekich od równowagi.

Gryboś R.: Złoty Krzyż Zasługi

Hodorowicz S. : Dyplom "Zasłużony dla Kultury Podhalańskiej";  Medal Świętej Jadwigi, Królowej

Jurczak J. : Krzyż Oficerski Polonia Restitute; Honorowe Wykłady Marii i Piotra Curie, Francuskie Towarzystwo Chemiczne

Latos-Grażyński L. : Nagroda im. M. Skłodowskiej-Curie III Wydz. PAN, 2000

Lewiński J. : Nagroda PTCh im. prof. Kemuli , 2000

Mąkosza M. : Nagroda Fundacji im. Alexandra Humboldta, 1996; Krzyż Komandorski Polonia Restitute, 1994;

Mrowiec H. : Nagroda "Kryształowa Kolba" w ogólnokrajowym konkursie "Laborant 2000" na najlepszego pracownika technicznego zatrudnionego w szkołach wyższych

Nowakowska M., : Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nowicka B. : Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej

Paluch M. : Medal Komisji Edukacji Narodowej

Parczewski A., : Medal Komisji Edukacji Narodowej

Pawlikowski, : Medal Komisji Edukacji Narodowej

Poźniczek M.M. : Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej

R.Dziembaj M. : Medal Komisji Edukacji Narodowej

Reizer A. : Złoty Krzyż Zasługi

Sojka Z. : Złoty Krzyż Zasługi

Szczepaniec-Cięciak E. : Medal Komisji Edukacji Narodowej

Walas S. : Złoty Krzyż Zasługi

Witkowski A. : Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Ważniejsze wyróżnienia i nagrody krajowe za osiągnięcia technologiczne

·         Nagroda Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności

prof. R. Pampuch (AGH)

prof. S. Mrowec

·         INSz Puławy, IChP – Warszawa, ZA – Tarnów

Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w kategorii: wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii za „Technologię wytwarzania politrioksanu – TARNOFORMU.

·         prof. H. Górecki, dr hab. J. Hoffmann Politechnika Wrocławska – nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne za wdrożenie nowej technologii nawozów mineralnych granulowanych metodą kompaktowania 2000.

·         prof. W. Charewicz z zespołem Politechnika Wrocławska – nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcia naukowo-techniczne, za rekultywację składowiska odpadów radioaktywnych w Kowarach

·         dr A. Biskupski Politechnika Wrocławska – nagroda I stopnia MON „Wojsko chroni środowisko naturalne” za metodę i technologię utylizacji wycofanych materiałów napędowych rakiet”

·         prof. H. Struszczyk – Instytut Włókiennictwa – honorowy tytuł „Włókiennik roku 1999” nadany przez ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich.

·         prof. M. Żyła Politechnika Warszawska – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Układ węgiel kamienny – metan w aspekcie adsorpcji i pozyskiwania metanu z gazów kopalnianych.

·         prof. M. Żyła i zespół Politechnika Warszawska – Nagroda zbiorowa im. Henryka Czeczota za pracę nad układem węgiel komienny – metan

·         IChP Warszawa – Brązowy Medal za „Zastosowanie nowych sorbentów polimerowych w technikach wydzielania i oczyszczania substancji” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „INNOWACJE 2000” w Gdańsku; Złoty Medal za „Nowe kompozycje zapachowe” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „INNOWACJE’2000” w Gdańsku; Srebrny Medal za „Otrzymywanie nienasyconych żywic poliestrowych z odpadów PET” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „INNOWACJE’2000” Gdańsku;  Wyróżnienie za uruchomienie w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. produkcji tereftalowych nienasyconych żywic poliestrowych z odpadów tej żywicy w XLI edycji Konkursu „Mistrz Techniki” – Warszawa 2000

·         Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Brązowy Medal na II Międzynarodowej Wystawie INNOWACJE ’99, Gdynia, za rozwiązanie „Stanowisko do badań reakcyjności koksu wielkopiecowego”

·         INSz Puławy – III miejsce w Konkursie „Najlepszy produkt” zorganizowanym na Targach Rolniczych w Lubniewicach za koncentrat nawozowy INSOL PK10-19

·         INSz Puławy – Nagroda promocyjna i tytuł „V-ce Mister Targów Rolnych AGROTECH’99” za szeroką ofertę nawozów dolistnych i propagowanie nawożenia dolistnego (Minikowo)

·         INSz Puławy – Nagroda za najlepszy produkt Targów Bałtyckich – Bursztynowa Mewa za koncentrat nawozowy INSOL 7 (Bonin)

·         Zespół z Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej – dyplom za najlepszy produkt targów „Intertechnology” Łódź (bakteryjna celuloza)

·         IPO Warszawa – Nagroda I Stopnia Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń NOT za „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji Helioforu 2 PU – płyn – nowego rozjaśniacza dla przemysłu papierniczego (wdrożenie – ZCh „Organika - Zachem”

·         prof. G. Grynkiewicz Instytut Farmaceutyczny – Honorowy Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira za osiągnięcia w rozwijaniu ruchu innowacji w Polsce; Złota Odznaka Honorowa za osiągnięcia technologiczne

·         Instytut Farmaceutyczny – Nagroda NPT II stopnia Rady Stołecznej NOT w Konkursie Mistrz Techniki 2000 za „Syntezę i technologię postaci leku Karwedidol do jednoczesnego leczenia nadciśnienia samoistnego, choroby niedokrwiennej i niewydolności serca”

·         prof. dr hab. Andrzej Chmielewski – Tytuł „Złoty Inżynier roku 1999” w kategorii „High-Tech”  w Plebiscycie Przeglądu Technicznego; Złota Odznaka Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2000.

·         IChiTJ (prof. A. Chmielewski z zespołem) Srebrny Medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Salon Wzornictwa Przemysłowego Innowacje 99 (Gdynia) za wynalazek „Przemysłowy osadnik do uśredniania ścieków petrochemicznych”

·         IChiTJ (prof. A. Deptuła z zespołem) – Brązowy Medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2000” za patent „Sposób wytwarzania pustych ziaren sferycznych, Gdynia 2000.

·         IChiTJ – Honorowe wyróżnienie i Puchar Przewodniczącego KBN na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2000” Gdynia za wynalazek „Rozdzielanie izotopowych odmian wody przy pomocy porowatych membran hydrofobowych”.

·         Zakład Karbochemii PAN – Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości EUREKA’99 w Brukseli za wynalazek pt. „przyspieszony proces anareobowej konwersji ścieków hodowlanych w kontaktorze obrotowym”; Zakład Karbochemii PAN – Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości EUREKA’2000 w Brukseli za wynalazek pt. „Sposób oczyszczania powietrza w pomieszczeniach inwentarskich z amoniaku i siarkowodoru”.

 

powrót